Vitnemål og karakterutskrift

Informasjon om vitnemål og karakterutskrifter til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning ved Nord universitet

Snarveier: Vitnemål, Karakterutskrift

Vitnemål

Vitnemål utstedes til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning, herunder praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), eller annet studieprogram av minimum to års fulltids studier.​

Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. ​I tillegg får du et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) på engelsk.

Våren 2022 innførte Nord universitet digitale vitnemål til våre avgangskull. Innføringen av digitale vitnemål innebærer at avgangsstudenter ikke lenger vil motta vitnemål på papir, men vil finne sitt vitnemål og gradsoppnåelse digitalt på Vitnemålsportalen. Et digitalt vitnemål er en pdf sikret med en digital signatur som garanterer for at dokumentet er intakt. Hvis noen forsøker å endre innhold i dokumentet, vil signaturen vises som ugyldig.

 • Vitnemålsportalen er en digital tjeneste hvor tidligere og nåværende studenter selv kan hente ut resultatene fra all høyere norsk utdanning (med noen få unntak) og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. ​Fra portalen kan du skrive ut og/eller dele ditt vitnemål​ eller karakterutskrift. Tjenesten er gratis å benytte.

  Tilgang til VitnemålsportalenFor å få tilgang til Vitnemålsportalen må tidligere studenter ha norsk fødselsnummer eller D-nummer. Personer med D-nummer bør skaffe seg elektronisk ID, for eksempel MinID. ​

  Hvor langt tilbake i tid kan du hente resultater i Vitnemålsportalen?
  I Vitnemålsportalen finner du beståtte emner som er digitalt lagret ved institusjonene. Resultater tilbake i tid som ikke er registrert digitalt, vil derfor ikke vises i Vitnemålsportalen. Ta kontakt via e-post til eksamen@nord.no​ for spørsmål om manglende resultater.

 • Våren 2022 innførte Nord universitet digitale vitnemål til våre avgangskull, og kandidater vil finne sitt vitnemål i Vitnemålsportalen​. 

   Unntaksvis kan man søke om papirvitnemål på grunnlag av følgende kriterier: 

  - hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer
  - hvis du får behov for å vise fram et vitnemål på papir til utdanningsinstitusjoner eller arbeidsgivere i utlandet
  - andre særskilte behov for papirvitnemål må presiseres i søknad

  >> Søknadsskjema om papirvitnemål

  Studenter på utenlandsopptak trenger ikke å søke, disse vil automatisk få utstedt papirvitnemål. 

  Sammen med vitnemålet får du et Diploma Supplement (DS), som er et vitnemålstillegg på engelsk. Her fremkommer informasjon om utdanningen, dine resultater og landets utdanningssystem. Dersom du likevel har behov for å oversette vitnemålet må du ta kontakt med et oversettelsesbyrå. 

 • Diploma Supplement (DS) er et vitnemålstillegg på engelsk som utstedes sammen med vitnemålet. Her fremkommer informasjon om studentens utdanning og landets utdanningssystem. Diploma Supplement er kun gyldig sammen med vitnemålet. Diploma Supplement er tilgjengelig på Vitnemålsportalen. 

  Les: Diploma Supplement på NOKUT sine nettsider.

  Eksempler på Diploma Supplement

  Her kan du se eksempler på Diploma Supplement slik det ser ut i dag ved Nord universitet, samt eksempler fra de tidligere høgskolene og universitetet som i 2016 fusjonerte til Nord universitet. 

  DS-eksempel fra Nord universitet (pdf)

  DS-eksempel fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (pdf)

  DS-eksempel fra Universitetet i Nordland (pdf)

  DS-eksempel fra Høgskolen i Nesna​ (pdf)​​

 • Ved tap av tidligere utstedte papirvitnemål kan studenter i særskilte tilfeller søke om å få utstedt duplikatvitnemål, jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (5). Dette merkes som duplikat. Det kreves dokumentasjon på tapet, f.eks. kopi av politianmeldelse hvis det er stjålet, eller bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann eller vannskade. Studenten vil bli avkrevd en avgift på 1000 kroner for utstedelse av duplikat. 

  I tilfeller hvor duplikat ikke kan innvilges, kan studenter få en bekreftelse på oppnådd grad sammen med en karakterutskrift. Ellers viser vi til Vitnemålsportalen, hvor oppnådd grad bekreftes elektronisk.

 • Hvis du oppfyller kravene i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-3 (1b og c), kan du søke om å få innvilget selvvalgt bachelor fra Nord universitet.Søknad innvilges på bakgrunn av allerede avlagte emner. 

  For veiledning om hvilke programmer og/eller emner som kan være aktuelle i en selvvalgt bachelorgrad, må du kontakte studieveilederen på det aktuelle studieprogrammet.

  >> Søknadsskjema om selvvalgt bachelor

 • Autorisasjon som helsepersonell kan automatisk innvilges til ferdig uteksaminerte studenter. Nord universitet sender inn felles innmeldingsliste til Helsedirektoratet om autorisasjon når aktuelle studentgrupper har oppnådd sin grad. Dette gjelder sykepleie, vernepleie, farmasøyt og paramedisin.

  Det betyr at du som student må gjøre følgende:

  • Du skal ikkesøke om autorisasjon selv, da dette forlenger saksbehandlingstiden betraktelig (opptil tre måneder).
  • Du skal ikke ta kontakt verken med universitetet eller Helsedirektoratet for å undersøke om det er sendt inn slik innmelding, da dette gjøres automatisk når du er ferdig uteksaminert og din grad er oppnådd.
  • Varsel om gebyr sendes til studenten via Altinn enten via sms eller epost. Gebyr for søknad om autorisasjon som sendes via Nord universitet, er pr d.d. kr 750,- (ved egen søknad kr 2000,-). 
  • Du får ikke purring fra Altinn hvis du ikke betaler. Dersom du ikke betaler gebyret innen betalingsfristen, blir lenken sperret og du må søke om autorisasjon på vanlig måte.
  • Når du har betalt gebyret, kan du søke deg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid. Her finner du også ditt HPR-nummer. Når betalingen er gjennomført, vil du normalt bli autorisert i løpet av noen minutter.

  Les mer om autorisasjon på Helsedirektoratets nettsider: Autorisasjon og lisens - Helsedirektoratet

Karakterutskrift

 • Dersom du trenger å vise til resultater underveis i utdanningen, eller etter fullført kortere studium, kan du enten bestille karakterutskrift i Studentweb eller dele resultatene fra Vitnemålsportalen. 

  Vitnemål utstedes ikke etter årsstudi​er og lignende, men etter avsluttet grad, yrkesutdanning, herunder praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), eller annet studieprogram av minimum to års fulltids studier.

  Vitnemålsportalen
  Du kan dele dine resultater fra Vitnemålsportalen.

  Studentweb​
  Du kan bestille en karakterutskrift selv på Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen​. Når bestilling er foretatt vil det gå noen minutter før karakterutskriften dukker opp under «Dokumenter». Karakterutskriften er elektronisk signert.

  Bestilling er mulig for både nåværende og tidligere studenter. Tidligere studenter kan logge seg på Studentweb via ID-Porten. 

 • Hvis du forbedrer et resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, dokumenteres det med separat karakterutskrift, jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord u​niversitet § 12-1, (4).​