Vitnemål og karakterutskrift

Informasjon om vitnemål og karakterutskrifter til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning ved Nord universitet

Snarveier: Vitnemål, Karakterutskrift

Vitnemål

Vitnemål utstedes til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning, herunder praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), eller annet studieprogram av minimum to års fulltids studier.​

Ditt vitnemål er digitalt, og du finner det som et pdf-dokument i Vitnemålsportalen

Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. ​I tillegg får du et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) på engelsk.

 • Vitnemålsportalen er en digital tjeneste hvor tidligere og nåværende studenter selv kan hente ut resultatene fra all høyere norsk utdanning (med noen få unntak) og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. ​Fra portalen kan du skrive ut og/eller dele ditt vitnemål​ eller karakterutskrift. Tjenesten er gratis å benytte.

  Tilgang til Vitnemålsportalen
  For å få tilgang til Vitnemålsportalen må tidligere studenter ha norsk fødselsnummer eller D-nummer. Personer med D-nummer bør skaffe seg elektronisk ID, for eksempel MinID. ​

  Hvor langt tilbake i tid kan du hente resultater i Vitnemålsportalen?
  I Vitnemålsportalen finner du beståtte emner som er digitalt lagret ved institusjonene. Resultater tilbake i tid som ikke er registrert digitalt, vil derfor ikke vises i Vitnemålsportalen. Ta kontakt via e-post til eksamen@nord.no​ for spørsmål om manglende resultater.

 •  Unntaksvis kan man søke om papirvitnemål på grunnlag av følgende kriterier: 

  • hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer
  • hvis du får behov for å vise fram et vitnemål på papir til utdanningsinstitusjoner eller arbeidsgivere i utlandet
  • andre særskilte behov for papirvitnemål må presiseres i søknad

  Søknadsskjema om papirvitnemål

  Studenter på utenlandsopptak trenger ikke å søke, disse vil automatisk få utstedt papirvitnemål. 

  Sammen med vitnemålet får du et Diploma Supplement (DS), som er et vitnemålstillegg på engelsk. Her fremkommer informasjon om utdanningen, dine resultater og landets utdanningssystem. Dersom du likevel har behov for å oversette vitnemålet må du ta kontakt med et oversettelsesbyrå. 

 • Diploma Supplement (DS) er et vitnemålstillegg på engelsk som utstedes sammen med vitnemålet. Her fremkommer informasjon om studentens utdanning og landets utdanningssystem. Diploma Supplement er kun gyldig sammen med vitnemålet. Diploma Supplement er tilgjengelig på Vitnemålsportalen. 

  DS-eksempel fra Nord universitet (pdf)

  Les mer om Diploma Supplement på NOKUT sine nettsider.

 • Ved tap av tidligere utstedte papirvitnemål kan studenter i særskilte tilfeller søke om å få utstedt duplikatvitnemål, jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (6). Dette merkes som duplikat. Det kreves dokumentasjon på tapet, f.eks. kopi av politianmeldelse hvis det er stjålet, eller bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann eller vannskade. Studenten vil bli avkrevd en avgift på 1000 kroner for utstedelse av duplikat. 

  I tilfeller hvor duplikat ikke kan innvilges, kan studenter få en bekreftelse på oppnådd grad sammen med en karakterutskrift. Ellers viser vi til Vitnemålsportalen, hvor oppnådd grad bekreftes elektronisk.

 • Hvis du oppfyller kravene i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-3 (1b og c), kan du søke om å få innvilget selvvalgt bachelor fra Nord universitet. Søknad innvilges på bakgrunn av allerede avlagte emner. 

  For veiledning om hvilke programmer og/eller emner som kan være aktuelle i en selvvalgt bachelorgrad, må du kontakte studieveilederen på det aktuelle studieprogrammet.

  Søknadsskjema om selvvalgt bachelor

 • Nord universitet utdanner flere yrkesgrupper som må ha autorisasjon etter helsepersonelloven §48. Autorisasjon gir rett til å benytte den yrkesbetegnelsen eller tittelen som kjennetegner vedkommende helsepersonellgruppe. Det er Helsedirektoratet som behandler søknad om autorisasjon. 

  Autorisasjon for sykepleiere 

  Etter at du har fullført grad som sykepleier og fått ditt vitnemål i Vitnemålsportalen, må du selv søke om autorisasjon. Du søker ved å logge deg på Helseaktørportalen (helsedirektoratet.no) 

  For informasjon og fremgangsmåte se Autorisasjon og lisens - Helsedirektoratet 

  Autorisasjon for øvrig helsepersonell 

  For yrkesgruppene vernepleie, farmasøyt og paramedisin melder universitetet inn autorisasjon direkte til Helsedirektoratet. Det betyr at du ikke behøver å søke til Helsedirektoratet om autorisasjon selv. 

  Etter at universitetet har sendt innmelding, vil du motta en e-post på den adressen du har registrert i Altinn. Når du har betalt, vil du få din autorisasjon i løpet av kort tid og kan selv sjekke autorisasjonen i Helsepersonellregisteret.  

  Les mer om autorisasjon her Autorisasjon og lisens - Helsedirektoratet 

Karakterutskrift

 • Dersom du trenger å vise til resultater underveis i utdanningen, eller etter fullført kortere studium, kan du enten bestille karakterutskrift i Studentweb eller dele resultatene fra Vitnemålsportalen. 

  Vitnemål utstedes ikke etter årsstudi​er og lignende, men etter avsluttet grad, yrkesutdanning, herunder praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), eller annet studieprogram av minimum to års fulltids studier.

  Vitnemålsportalen
  Du kan dele dine resultater fra Vitnemålsportalen.

  Studentweb​
  Du kan bestille en karakterutskrift selv på Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen​. Når bestilling er foretatt vil det gå noen minutter før karakterutskriften dukker opp under «Dokumenter». Karakterutskriften er elektronisk signert.

  Bestilling er mulig for både nåværende og tidligere studenter. Tidligere studenter kan logge seg på Studentweb via ID-Porten. 

 • Hvis du forbedrer et resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, dokumenteres det med separat karakterutskrift, jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord u​niversitet § 12-1, (4).​