Praksis i barnehagelærerutdanningene

Her finner du utfyllende informasjon om praksis for alle barnehagelærerutdanningene (BLU) ved Nord universitet.

Alle barnehage- og grunnskolelærerutdanningene ved Nord universitet har samme retningslinjer for praksis.

Praksiskalenderen er ikke lik for de ulike studiestedene.

Utfyllende informasjon som gjelder de enkelte praksisperiodene finner du på studiets egne sider, under Oppbygging/emner.

Viktige dokumenter