Hvordan søke om utveksling

For å søke om å reise på utveksling må du være gradsstudent (bachelor, master eller Ph.d.) ved Nord og du må ha avlagt 60 studiepoeng (ECTS) innen du skal reise.

Søknadsfristene er 20. januar for høstsemesteret (og for hele året) og 1. september for vårsemesteret.

 • Logg inn i Søknadsweb 

  Her må du fylle ut Min Profil (navn, adresse) 

  Velg opptak ‘Utveksling’. 

 • Velg 3 avtaler du ønsker å søke på.  

  Fakultet deler på flere avtaler, derfor vil mange institusjoner stå oppført flere ganger. Husk derfor på å velge riktig fakultet.  

  Forkortelser på fakultetene: 

  FBA – Fakultet for biovitenskap og akvakultur 

  FLU – Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag 

  FSV – Fakultet for samfunnsvitenskap 

  FSH – Fakultet for sykepleie og helsevitenskap  

  HHN - Handelshøyskolen 

  Merk: Om du vil reise til en institusjon Nord IKKE har avtale med må du velge “Individbasert mobilitet”. Du må deretter skrive i merknadsfeltet under hvilken institusjon du ønsker å reise til. 

 • Send inn søknad.  

  Du vil se kvittering på mottatt søknad i Søknadsweb og du vil motta kvitteringen på epost.  

  Du kan omprioritere valgene dine frem til søknadsfristen. Merk at grunnet plass begrensninger så er du ikke garantert å få plass på førsteprioritet.  

 • Du vil få svar på søknaden innen 3 uker etter søknadsfrist. Du vil enten få en nominasjon eller avslag på søknaden. Å bli nominert betyr at Nord vil anbefale deg som utvekslingsstudent til en av våre partnerinstiusjoner. Du må inn i Søknadswebsportalen og takke ja eller nei. Om du ikke takker ja innen gitt frist, så regnes dette som en trekk av søknaden.  

  Neste steg i søknadsprosessen er en ekstern søknad til vertsinstitusjonen. Du vil få mer informasjon om dette etter du har blitt nominert. Det er viktig at du er klar over at å bli nominert ikke betyr at du har blitt garantert en plass for utveksling. Det er institusjonen du søker til som avgjør hvem som får opptak til utveksling.  

  Om du har noen spørsmål angående søknaden din eller om du ikke finner en institusjon, kan du kontakte internasjonal koordinator ved ditt fakultet eller Enhet for internasjonalisering.