Hand holding dog paw
Bachelor

Animal Science

Bodø, Kosice

Start din veterinærutdanning i Bodø og Slovakia med denne spennende, internasjonale bachelorgraden.


Om studiet

Start ditt veterinærstudium ved Nord universitet i Bodø og fortsett studiene ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia. Vi tilbyr en spennende fellesgrad i Animal Science som tilsvarer de tre første årene av veterinærstudiet. Det første halvannet året studerer du i Bodø. Deretter fortsetter du studiet i Slovakia. Studenter som fullfører sin bachelorgrad er garantert overgang til videre veterinærstudier ved UVMP, og fortsetter studiet sammen med klassen som de begynte studiet sammen med i Bodø.

Hva kan du jobbe som?

Med denne bachelorgraden oppnår du en grunnleggende biologisk utdanning med veterinærmedisinsk vinkling. Fullfører du det seksårige veterinærstudiet, vil du kunne arbeide som veterinær på private dyreklinikker. Mange veterinærer jobber også i Mattilsynet med forvaltning, matkontroll og dyrehelse, mens andre jobber med rådgivning og forebyggende helsearbeid.

Utenlandsopphold

Ettersom dette er en fellesgrad med UVMP i Slovakia, er utenlandsopphold hos vårt samarbeidsuniversitet en obligatorisk del av graden. Utenlandsoppholdet starter etter vellykket gjennomføring av de første tre semester hos Nord universitet.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for følgende studier:

 • Doctor of Veterinary Medicine ved UVMP, Slovakia
 • Master i biovitenskap ved Nord universitet (krever i tillegg 10 sp matematikk/statistikk)

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Studiet krever ikke egne opptaksprøver.

Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansekrav

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være fra smådyrklinikk i Norge

Krav om å ha fullført følgende emner:

 • Kjemi (1 og 2)
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)
 • Norsk vg2
 • Engelsk vg1

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

 • Biologi 1 og 2
 • Matematikk R2

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om struktur og fysiologi av husdyr
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper i patogenesen, diagnostisering og behandling av de vanligste sykdommer hos husdyr
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen husdyrfag
 • har kunnskap om den historiske utviklingen, tradisjoner og samfunnsmessig relevans av husdyrhold og veterinærmedisin
 • kan oppdatere sin egen kunnskap i omsorg, helse og velferd hos husdyr


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende riktige rutinemessige diagnostiske metoder og verktøy som brukes i veterinærmedisin
 • kan anvende de riktige metodene og teknikkene som brukes i husdyrhold
 • kan reflektere over egne prestasjon og resultater av hendelser og gjøre endringer i sin praksis under veiledning
 • kan effektivt samle og kritisk analysere ulike informasjonskilder og erkjenner ulike former for bias, og bruke den til å løse faglige problemer
 • har kunnskap om de riktige verktøyene og teknikkene for å kommunisere effektivt med andre med lignende bakgrunn


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kjenner og forstår deres juridiske og etiske ansvar i forhold til velferd for husdyr og folkehelse
 • kan adressere og løse faglige problemstillinger innen husdyrfag, både individuelt og som et medlem av et team
 • kan kommunisere teorier og meninger, både muntlig og skriftlig, på en måte som fremmer utvikling av god praksis
 • kjenner til anvendelsen av den vitenskapelige metoden i veterinærmedisin