Hand holding dog paw
Bachelor

Animal Science

Bodø, Kosice

Start din veterinærutdanning i Bodø og Slovakia med denne spennende, internasjonale bachelorgraden.


Om studiet

Start på veien til å bli veterinær ved Nord universitet i Bodø og fortsett studiene ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) i Kosice, Slovakia.

Vi tilbyr en spennende fellesgrad i Animal Science. Det første halvannet året studerer du i Bodø. Deretter fortsetter du studiet i Slovakia i halvannet år. Studenter som fullfører bachelorgraden er garantert overgang til videre veterinærstudier ved UVMP og fortsetter studiet sammen med klassen som de begynte studiet sammen med i Bodø.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli endringer i studieplanen fra og med høsten 2024.

Hva kan du jobbe som?

Med denne bachelorgraden oppnår du en grunnleggende biologisk utdanning innen med en veterinærmedisinsk vinkling. Du kan på grunnlag av denne graden søke om opptak på ulike masterprogrammer.

Fullfører du det seksårige veterinærstudiet, har du grunnlag for å søke Mattilsynet om autorisasjon som veterinær i Norge.

Mange veterinærer jobber i smådyrklinikker eller med husdyr, men også i Mattilsynet med forvaltning, matkontroll og dyrehelse, mens andre jobber med rådgivning og forebyggende dyrehelsearbeid i ulike organisasjoner.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Studiet krever ikke egne opptaksprøver.

Spesielle opptakskrav

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetansekrav

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være fra praktisk arbeid med dyrehelse i Norge.

Krav om å ha fullført følgende emner:

Kjemi (1 og 2)

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

Norsk vg2

Engelsk vg1

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

Biologi 1 og 2

Matematikk R2

Ettersom dette er en fellesgrad med UVMP i Slovakia, er utenlandsopphold en obligatorisk del av graden. Utenlandsoppholdet kan starte når alle emner i de første tre semestrene ved Nord universitet er bestått.

Studiet kvalifiserer for følgende studier:

Doctor of Veterinary Medicine ved UVMP, Slovakia

Master i biovitenskap ved Nord universitet (krever i tillegg minimum 7,5 studiepoeng matematikk/statistikk på universitetsnivå).

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om struktur, anatomi og fysiologi hos dyr
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper i patogenese, diagnostisering og behandling av de vanligste sykdommer hos dyr
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen husdyrvitenskap
 • har kunnskap om den historiske utviklingen, tradisjoner og samfunnsmessig relevans av dyrehold og veterinærmedisin
 • kan oppdatere sin egen kunnskap i omsorg, helse og velferd hos dyr


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende riktige rutinemessige diagnostiske metoder og verktøy som brukes i veterinærmedisin
 • kan anvende de riktige metodene og teknikkene som brukes i dyrhold
 • kan reflektere over egne prestasjon og resultater av hendelser og gjøre endringer i sin praksis under veiledning
 • kan effektivt samle og kritisk analysere ulike informasjonskilder og erkjenne ulike former for bia, og bruke dette til å løse faglige problemer
 • har kunnskap om de riktige verktøyene og teknikkene for å kommunisere effektivt med andre med lignende bakgrunn


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kjenner og forstår sitt juridiske og etiske ansvar for velferd for dyr, dyrehelse og folkehelse
 • kan adressere og løse faglige problemstillinger innen dyrefag, både individuelt og som et medlem av et team
 • kan kommunisere teorier og meninger, både muntlig og skriftlig, på en måte som fremmer utvikling av god praksis
 • kjenner til anvendelsen av vitenskapelige metode i veterinærmedisin

Nord universitet: Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

Det kan måtte påregnes kostnader inntil kr 1000,- i feltarbeid ved Nord universitet.

UVMP: For de tre siste semestrene av bachelorgraden (4.- 6. semester) som tas ved UVMP, Kosice, må du betale skolepenger for hvert semester. Studenter på dette studiet betaler en lavere skolepengesats på bachelorstudiet enn øvrige studenter ved UVMP. For de resterende tre årene av studiet (Doctor of Veterinary Medicine, 7.-12. semester) betaler du en sum per semester.

Du kan finne mer informasjon om skolepenger her:

www.uvlf.sk/en/general-information/payments-fees

Du må også beregne vaksinasjonskostnader før utreise til Kosice.

Lånekassen gir lån og stipend for å finansiere skolepengene og studieoppholdet i utlandet.