ung kvinne hos terapeut
Kortere studier

Avhengighetsproblematikk

Bodø

Lær hvordan du kan hjelpe mennesker med rusavhengighet gjennom behandling, rehabilitering og oppfølging. 


Om studiet

Studiet vektlegger en tilnærming til avhengighetsproblematikk med særlig vekt på rusavhengighet. Det innebærer behandling, habilitering, rehabilitering, og oppfølging av mennesker med rusavhengighet. Brukernes og de pårørendes erfaringer med problematisk avhengighet vil være vesentlig. Studiet vil også omhandle rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

Hva kan du jobbe som?

God kunnskap om, og innsikt oppfølging av mennesker med rusavhenginghet
Uke 12 og 15.
Fullført bachelor eller tilsvarende innen helse-, og sosialfag eller idrett. (Jf. Opptakskrav master i helsevitenskap). Studiet gis som et valgemne ved master i helsevitenskap også. Studenter ved master i helsevitenskap har forrang ved opptak.
Dette er et studieprogram som ikke har utveksling
Studiet kan tas som valgfritt emne i master i helsevitenskap. Det kan i tillegg tas som frittstående emne som kan søkes innpasset i master i helsevitenskap.

Kunnskap

Studenten:

  • har avansert kunnskap om og forståelse for avhengighetsproblematikk. Særlig gjelder det ruslidelser og samtidige psykiske lidelse
  • har inngående kunnskap om sentrale tilnærmings- og behandlingsformer for denne gruppen av pasienter/brukere/klienter
  • Har avansert kunnskap om samarbeid med brukerne

Ferdigheter

Studenten:

  • kan anvende kunnskap og ferdigheter til selvstendig å bruke og videreutvikle metoder og arbeidsmåter som er aktuelle i eget arbeid
  • kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter i møtet med mennesker og deres pårørende som erfarer problematisk avhengighet
  • kan integrere kunnskap om avhengighetsproblematikk og anvende den i ulike praksiskontekster

Generell kunnskap

Studenten:

  • har analytiske ferdigheter og kan identifisere og synliggjøre forhold som påvirker problematisk avhengighet. Særlig gjelder det rusavhengighet
  • har høy etisk bevissthet om praktisk rusarbeid, kunnskapsutvikling og forskningsarbeid
  • kan formidle fagfeltets uttrykksformer

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin