Sjøstjerne i hånd
Årsstudium

Biologi

Bodø

Oppdag verden på ny gjennom et årsstudium i biologi! Studiet vil gi deg en dypere forståelse av livet rundt oss og naturens fantastiske kompleksitet.


Om studiet

Vi er omgitt av biologi. Naturen rundt oss er viktig for vår eksistens. Og er du interessert i cellebiologi, bærekraft og biodiversitet? Da er årsstudiet i biologi et studium for deg. Årsstudiet gir et teoretisk fundament for å kunne forstå grunnleggende biologi. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter gir innsikt i biologi slik som kjemi, cellebiologi og biokjemi, biodiversitet, bærekraft, økologi og matematikk/statistikk. Årsstudiet inngår som første studieår i det treårige bachelorgradsstudiet i biologi ved Nord universitet.

Hva kan du jobbe som?

Samfunnet har økt fokus på økologi, biodiversitet og bærekraftig utvikling. I kombinasjon med annen utdannelse, vil årsstudiet gi deg ekstra kompetanse for å jobbe i bedrifter og organisasjoner innen miljøvern, laboratorier, dyrehold, og direktorater med biologisk fokus. Årsstudiet passer også å kombinere med en lærerutdannelse, om du ønsker mer kunnskap om og undervisningskompetanse i biologi. Eller du kan bygge videre til en bachelorgrad i biologi ved Nord universitet.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.

Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant arbeidserfaring i tilknytning til det biologiske fagfeltet.

Videre gjelder faglige krav:

 • Norsk Vg 2
 • Engelsk
 • Matematikk R1 (eller S1 og S2)

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

 • Biologi fra vg 2-3
 • Kjemi fra vg 2-3
 • Matematikk vg 2-3

Realfagskravet kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Årsstudiet har ikke muligheter for utveksling.
Etter fullført årsstudium i biologi kan du søke om å få fortsette med en bachelorgrad i biologi ved Nord universitet. Etter fullført bachelorgrad er det også mulig å gå videre med en master.

Kunnskap

Studenten

 • Kan greie ut om noen sentrale teorier, metoder og forskingsområder i biologi, og spesielt innen fagområder som cellebiologi, genetikk, evolusjon, artskunnskap, og økologi.
 • Kan demonstrere en forståelse for prinsippene for evolusjon og genetikk.
 • Har grunnleggende innsikt i de molekylære og cellulære prosessene som ligger til grunn for livet, inkludert DNA-replikasjon, genuttrykk og celledeling.
 • Har kunnskap om deler av mangfoldet av livsformer, fra encellede til virvelløse organismer, og deres økologiske tilpasninger.
 • Har grunnleggende kunnskap i kjemi, matematikk og statistikk.

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke noen av fagets metoder og verktøy til å undersøke fenomener og løse praktiske og teoretiske problemstillinger både på laboratorium og i felt, og kunne skrive enkle rapporter fra disse.
 • Kan bruke R som statistisk verktøy for enkel dataanalyse.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap innenfor biologi.
 • Kan arbeide selvstendig og i grupper.
 • Kan utøve faglig arbeid i samsvar med god HMS-praksis.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studentene disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.