Green leaf
Master (1-2 år)

Biovitenskap

Bodø, Steinkjer

Om studiet

Å forstå levende organismer og deres forhold til miljøet er avgjørende for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Master i biovitenskap ved Nord universitet utdanner forskere til å ha en grunnleggende forståelse av viktigheten av bærekraft og avansert kunnskap innenfor deres valgte spesialiseringsområde.

Studentene kan velge mellom spesialiseringer innen akvakultur, genomikk, husdyrvitenskap, marin økologi og terrestrisk økologi. En mastergrad i biovitenskap fra Nord universitet gir et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet, og våre kandidater kan velge å jobbe i et bredt spekter av bransjer og felt.

Hva kan du jobbe som?

En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

En mastergrad i biovitenskap kvalifiserer for jobber i både offentlig og privat sektor. Arbeid innen rådgivning og utredning både privat og i ulike departementer, direktorater, fylkeskommunale og kommunale myndigheter er aktuelt. Avhengig av spesialisering vil studenten være kvalifisert for jobb som miljøkonsulent eller i forskjellige posisjoner i molekylærbiologiske laboratorier. Virksomheter som driver med fôrproduksjon, vaksine og kommersiell akvakultur i Norge og internasjonalt er også aktuelle virksomheter.

Mastergraden gir mulighet til videre forskningsarbeid. Du er også kvalifisert for stillinger innenfor forvaltning og rådgiving. Bygger du på med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole.

Utenlandsopphold

Har du noen gang tenkt på å bruke deler av graden din i en annen del av verden?

For å fremme internasjonal kompetanse forventes det at kandidatene tilbringer minst 3 måneder (vanligvis i 2. semester) ved et av våre samarbeidende universiteter i Europa eller andre deler av verden. Disse institusjonene gir deg spennende muligheter til å studere ett semester i utlandet, noe som gir et bredere utvalg og mangfold av emner enn det som kan tilbys av et enkelt universitet alene.

Vi er fleksible og har dedikerte medarbeidere som vil gjøre sitt beste for å hjelpe deg med ditt utenlandsopphold. Verden er din å utforske! Ta kontakt med den internasjonale koordinatoren ved FBA, Jose de Pool, for mer informasjon

Videre utdanning

Ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet.

Studiet gir også grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved andre norske eller utenlandske læresteder.

Opptak skjer på bakgrunn av en bachelor innenfor et biologisk fagområde, med gjennomsnittskarakter C eller bedre. Minst 60 studiepoeng av bachelorgraden må være innen biovitenskap.

Kvalifiserte søkere har grunnleggende kunnskaper i matematikk, statistikk og kjemi fra universitetsnivå. 

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet biologi (akvakultur, økologi, genomikk eller husdyrvitenskap) avhengig av masterens spesialisering
 • har inngående kunnskap om relevante vitenskapelige metoder som benyttes innen biologisk forskning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere problemstillinger innen biovitenskap
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og forskningsstrategier innenfor fagfeltet
 • kan bruke relevante metoder på en selvstendig måte til å samle inn, analysere, tolke og forstå biologiske data
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante biologiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å delta i vitenskapelige forskning og profesjonelle forskningsmiljø relatert til masterens spesialisering
 • kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige biologiske problemstillinger til vitenskapelig miljø og allmennheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser