Cat lying on examination table
Bachelor

Dyrepleie

Bodø

Drømmer du om å jobbe med dyr? Gjennom en praktisk og teoretisk utdannelse vil du lære å kommunisere effektivt med både dyr og mennesker, jobbe i team og håndtere ulike situasjoner i en travel hverdag.


Om studiet

Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med dyr, men for å trives som dyrepleier må du også like å jobbe med mennesker. Dyrepleie er et serviceyrke der kommunikasjon både med dyrenes eier og med kolleger er sentralt. Arbeidshverdagen er variert og ofte hektisk, og gode samarbeidsevner og teamarbeid er viktig. Utdanningen gir deg en bred og inngående forståelse av dyrehelse og dyrevelferd. Dyrepleie er et fagområde i rask utvikling, og studiet er arbeidsintenstivt og fordrer gode arbeidsvaner og motivasjon. Studiet har fokus på kjæledyr. Studiet forutsetter at studenten er på studiestedet. 

Hva kan du jobbe som?

Autoriserte dyrepleiere jobber oftest på dyreklinikker, men også andre steder hvor teoretisk og praktisk kunnskap om dyr er etterspurt.

Utenlandsopphold

Har du noen gang vurdert å ta en del av utdanningen din i en annen del av verden?

For å forsikre internasjonal kompetanse er det anbefalt at kandidatene er minst 15 uker på en praksisplass utenlands som en del av din utdannelse, i ditt 6. semester, med våre samarbeids institusjoner i Europa og andre deler av verden. Disse institusjonene tilbyr spennende muligheter til å praktisere i ett semester utenlands, gir bredere kunnskap og større mengde emner enn hva som tilbys fra ett enkelt universitet alene.

Vi er fleksible og har dedikerte ansatte som vil på best mulig vis hjelpe deg til å studere utenlands. For ditt studie er det best å ta praksis i utlandet i ditt tredje studieår.

Vennligst kontakt vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Videre utdanning

Studenter vil kvalifisere for Master i biovitenskap ved Nord universitet dersom det velges bestemte valgemner i siste semester. Fullført bachelorutdanning kvalifiserer for å søke om opptak ved det fireårige veterinærstudiet ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia.

Det fins også andre relevante masterutdanninger i Norge og utland. Kandidaten må kontakte det enkelte studiested for informasjon om opptaksregler og -krav. 

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Nord universitet vurderer å innføre krav til realfagskompetanse fra videregående skole fra og med opptaket høsten 2024.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Krav til realkompetanse for bachelor i dyrepleie

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være fra smådyrklinikk i Norge.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2
 • Naturfag

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

 • Biologi fra Vg2-3
 • Kjemi fra Vg2-3
 • Matematikk Vg2-3

En kandidat med fullført bachelorgrad skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om ulike arters anatomi og fysiologi, deres naturlige atferd og behov, samt sykdommer, behandling og pleie
 • har kunnskap om de grunnleggende kulturelle, juridiske, og økonomiske faktorer som autoriserte dyrepleiere fungerer innenfor
 • kan forstå og forklare veteriærmedisinsk fagterminiologi
 • kjenner arbeidsmetoder og verktøy som anvendes i smådyrklinikker for å sikre god dyrevelferd
 • kjenner til relevant forskning- og utviklingsarbeid på fagområdet dyrepleie
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor dyrepleie ved å ha kjennskap til sentrale læreverk, samt evne å finne nye valide kilder
 • har kunnskap om dyrepleiefagets opprinnelse, historie, tradisjoner, egenart og plass i dagens samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre faglig begrunna valg ved stell og overvåking av pasienter
 • kan kommunisere hensiktsmessig med dyreeiere i ulike situasjoner
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning
 • kan finne og vurdere fagstoff, samt presentere og videreformidle dette for å belyse en dyrepleierfaglig eller dyrevelferdsmessig problemstilling
 • kan kommunisere og videreformidle fagstoff til kolleger og dyreeiere, både skriftlig og muntlig
 • har relevante praktiske ferdigheter innenfor de grunnleggende arbeidsområdene slik at hensynet til dyrevelferd og HMS er ivaretatt

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faglige, juridiske og etiske problemstillinger knytta til yrkesutøvelsen som autorisert dyrepleier
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere arbeidsoppgaver (praktiske ferdigheter, teoretiske gjennomganger, oppgaveskriving) både alene og i samarbeid med andre i tråd med faglige og NDAFs* yrkesetiske retningslinjer og norsk lovverk
 • kan formidle sentrale tema og problemstillinger, samt foreslå mulige løsninger til kolleger og dyreeiere, både muntlig, skriftlig og ved andre hensiktsmessige uttrykksformer
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet og slik bidra til å utvikle og etablere god dyrepleierpraksis og sikre god dyrevelferd
 • kjenner til forskning og utvikling som skjer innenfor dyrevelferd og dyrepleie, og spesielt ivaretakelse av dyrs behov og velferd i ulike arbeidsrelaterte situasjoner

* Norsk dyrepleier og assistenforening (NDAF).