Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2022/23)
Innovasjon og forretningsutvikling
ENT6000
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2022/23)

Innovasjon og forretningsutvikling

ENT6000

Hvorfor lykkes noen virksomheter med innovasjon og forretningsutvikling mens andre ikke? Kurset innovasjon og forretningsutvikling retter seg mot bedriftsledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter. Emnet baseres på sentrale teorier om innovasjon, entreprenørskap, og forretningsutvikling, kombinert med praktiske case for å forstå de muligheter og utfordringer som bedrifter særlig i Øst-Finnmark står ovenfor i et globalt og digitalt marked. Dette gir deg kunnskap og ferdigheter som kan bidra til innovasjon og bærekraftige løsninger i oppstartsbedrifter eller etablerte virksomheter.

Kunnskap:

Deltakerne skal etter fullført emne:

• Ha kunnskap om behovet for innovasjon og entreprenørskap i private og offentlige virksomheter

• Ha kunnskap om hvordan innovasjons- og forretningsutviklingsprosesser kan initieres, gjennomføres og evalueres

• Ha kunnskap om formålet med entrprenørskap, ulike definisjoner og former for entreprenørskap, typer entreprenører og virksomheter

• Kunne gjøre rede for rammebetingelser for innovasjon og entreprenørskap, samt drivere og barrierer for innovasjon og forretningsutvikling

• Kunne gjøre rede for sentrale kilder til finansiering av nye virksomheter

Ferdigheter:

Deltakerne skal etter fullført emne

• Kunne analysere drivkrefter for endring, og diagnostisere behov for innovasjon og forretningsutvikling

• Ha evne til å anvende litteratur om innovasjon og entreprenørskap for å analysere problemstillinger og utvikle nye forretningsmuligheter

• Kunne utvikle og formulere en forretningsplan inkludert utvikling av forretningside, forretningsmodell og finansiell planlegging

• Kunne anvende relevante verktøy for innovasjon og forretningsutvikling

Generelle kompetanser:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

• Problemløsning gjennom aktiv tilnærming

• Samarbeide og kommunisere med andre i team

• Bidra til innovasjon- og forretningsutviklingsprosesser i små og mellomstore bedrifter

• Ha en økt even til kritisk refleksjon i arbeid med forretningsutviklingsaktiviteter.


Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Samlingsbasert og nettundervisning

Evalueres etter hver samling i tillegg til en sluttevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.