Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Nordlige perspektiv på norsk historie
HIS1000
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Nordlige perspektiv på norsk historie

HIS1000
Kurset gir en oversikt over økonomiske, demografiske, sosiale og politisk hsitorie i Norge, med fokus på Nord-Norge. Forholdet mellom leveforhold, sosiale forhold og politiske utvikling vil være sentralt, men også fokus på den multi-etniske dimensjonen for folk i nord.
Kurset gir en oversikt over økonomiske, demografiske, sosiale og politisk historie i Norge, med fokus på Nord-Norge. Det kronologiske perspektivet vil være bredt, fra prehistorisk tid, middelalderen til tidlig moderne historisk tid. Forholdet mellom leveforhold, sosiale forhold og politiske utvikling vil være sentralt, men også fokus på den multi-etniske dimensjonen for folk i nord, særlig den samiske befolkningen.
Generell studiekompetanse

Kunnskaper:

  • Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om utviklingen av Nord-Norge
  • Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om grunnlaget for livet i nord over tid
  • Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og teorier i pensumlitteraturen.

Ferdigheter:

  • Studenten skal vise evne til å reflektere over historisk kontinuitet og endring i Nord-Norge.
  • Studenten skal vise evne til å gjennomføre og belyse problemstillinger av sentrale emner i nordnorsk historie.
  • Studenten skal vise evne til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff fra pensum.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal vise evne til å tilegne seg kunnskap om problemer relatert til nord-norsk historie.
  • Studenten skal vise evne til å få innsikt i historiske forhold og spørsmål relatert til nordlige perspektiver i norsk historie i ulike perioder.
  • Studenten skal vise evne til å formidle sentralt fagstoff som perspektiver, problemstillinger og løsninger skriftlig.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Obligatorisk for årsstudium/bachelor i historie, og Norwegian Language and Society.
Forelesninger, seminarer, kollokvier, muntlige presentasjoner, skriving, medstudentvurdering og oppgaveløsning, alt tilrettelagt både for nett- og campusstudenter.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

- Arbeidskrav (AK), 3 sider med tekst, vurderes til godkjent/ikke godkjent.

- Hjemmeeksamen (HJ), 6 timer, 4 sider, vurderes A-F.