Emnebeskrivelse for 2023/24
Digital forretningsforståelse
IKT1030
Emnebeskrivelse for 2023/24

Digital forretningsforståelse

IKT1030
Bedrifter som jobber målrettet med digitalisering er ofte mer lønnsom. En forutsetning for å kunne lykkes med digitalisering, er å forstå hvordan digitale forretningssystemer, utnyttelse av store data (big data) og automatisering skaper konkurransekraft. Digital forretningsforståelse gir studenter en ettertraktet og fremtidsrettet kompetanse som er høyt etterspurt i næringslivet.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskaper:

 • Kjenne til de viktigste prinsippene for hva digitalisering er og hvordan digitalisering av virksomheter skjer
 • Ha kunnskap om muligheter og utfordringer med digitalisering av virksomheter
 • hvordan innføring og bruk informasjonssystemer påvirker virksomheter
 • hvordan digitale ressurser kan bidra til konkurransefortrinn i organisasjoner og samfunn
 • hvordan god endringsledelse kan skape langsiktige verdier
 • Utvikling av nye digitaliserte forretningsmodeller
 • Datadrevet kommunikasjon og markedsføring

Ferdigheter

 • Kunne vurdere ulike digitaliseringsmuligheter og tjenester i virksomheter
 • Kunne analysere og identifisere hvordan digitalisering påvirker driftsmessige og markedsmessige aspekter i virksomheter
 • Kunne identifisere teknologiske verktøy for å bidra til driftsmessige og markedsmessige gevinster.

Generell kompetanse

 • Kunne analysere og identifisere ulike problemstillinger digitalisering medbringer i virksomheter
 • Kunne reflektere over, og ta i bruk, informasjonsteknologi for å fremme læring og kunnskapsdeling i organisasjoner
 • Kunne beskrive og reflektere over forskningsbasert litteratur
 • Kunne identifisere sentrale drivere for digital transformasjon
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk

Forelesninger

Innlevering av skisse

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Samlet karakter, karakterregel Bokstavkarakterer

 • Oppgave, gruppe , teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Oppgave, individuell, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .