Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Prosjektledelse
LED2003
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Prosjektledelse

LED2003
I dette emnet vil studentene vil få innsikt og bred forståelse for prinsipper innen prosjektledelse for å kunne gjennomføre vellykkede prosjektarbeid. Studentene vil samarbeide i team med prosjektoppgaver hvor det vil øves på å identifisere, håndtere og evaluere situasjoner som oppstår i team og med god prosjektstyring som mål.
I dette emnet vil studentene vil få innsikt og bred forståelse for prinsipper innen prosjektledelse for å kunne gjennomføre vellykkede prosjektarbeid. Studentene vil samarbeide i team med prosjektoppgaver hvor det vil øves på å identifisere, håndtere og evaluere situasjoner som oppstår i team og med god prosjektstyring som mål.
Emnet er kun åpent for studenter på studieprogrammet Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende:

Kunnskaper:

  • Kunnskap om organisering av prosjekter, ledelse, ansvarsfordeling, krav og aktiviteter.
  • Kunnskap om de mest anerkjente prosjektmetodikkene og aktuelle verktøy for å forstå og beskrive prosesser i virksomheter.
  • Kunnskap om teambygging, utvikling av team over tid og enkeltindividets rolle.

Ferdigheter:

  • Kan drøfte utfordringer knyttet til prosjektarbeid og foreslå løsninger.
  • Kan vurdere hvilke metodikker og verktøy som er egnet for et gitt prosjekt.
  • Kan vurdere risiko, ressursbehov, spesifisere krav og mål i prosjekter.
  • Kan delta i planlegging og lede prosjekter.

Generell kompetanse:

  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer og gjennom dette bidra til å øke egen og andres innsikt og forståelse for prosjektarbeid.
  • Kan reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til gjennomføringen av prosjekter.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Forelesninger, prosjektarbeid i grupper, muntlig presentasjon og refleksjonsnotat.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.