Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Innovasjon og sirkulær økonomi
ORG2004
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Innovasjon og sirkulær økonomi

ORG2004
Emnet er et valgemne som setter fokus på innovasjonens nøkkelrolle i sirkulær økonomi for bærekraft og forretningsutvikling. Konkret fokuserer vi på å koble innovasjon og sirkulær økonomi til studier av entreprenørskap, digitalisering, forretningsutvikling, verdikjeder og til slutt, målinger av bærekraftig virksomhet med fokus på den nye EU-taksonomirapporteringen.
Generell studiekompetanse

Kunnskap om

• Rollen til innovasjon og entreprenørskap i implementeringen av sirkulær økonomi

• Rollen til ulike typer innovasjon i sirkulær utvikling, inkludert produkt-, prosess-, forretningsmodell-, forsyningskjede- og digital innovasjon og implementering

• Innovasjon innen sirkulær utvikling av produkter, forretningsutvikling og verdikjeder

• Sirkulær økonomiteori og tverrfaglig bakgrunn

• Sirkulær økonomi i næringsutvikling for bærekraftige næringer

• Digitalisering og hvordan digitale teknologier og innovasjon kan støtte overganger i sirkulær økonomi

• Verdikjeder og samarbeid mellom partnere og bruk av digitale verktøy for å realisere bærekraftige, sirkulære verdikjeder

• EU-taksonomien for bærekraftig finans og målinger

Ferdigheter

• Kandidatene kan bruke sine ferdigheter fra andre fag og erfaringer i kombinasjon med sirkulær økonomiteori til å diskutere og analysere relevante businesscaser

• Kandidatene kan analysere et forretningscase med fokus på faktorer som innovasjon, entreprenørskap eller verdikjede og hvordan sirkulær økonomi reflekteres (eller ikke) i caset

• Kandidatene kan bruke sirkulær økonomiteori for å diskutere potensiell forretningsutvikling mot bærekraft

Generell kompetanse

• Kandidatene kan kombinere teori fra næringsliv og økonomiske fag med innovasjon og sirkulær økonomi samt egne erfaringer for å analysere og diskutere virkelige utfordringer og muligheter i akademiske og forretningsmessige sammenhenger

Semester avgift og pensumlitteratur.
Valgemne

Alle undervisningsaktiviteter er nettbasert

Gruppearbeid i grupper på 2-4 i løpet av kurset og for evalueringsprosjektet. Studentene oppfordres til å samarbeide med partnere på samme studiested, men nettbasert samarbeid er mulig.

Forelesning er online.

Analyse av case, diskusjoner og muntlige presentasjoner.

Veiledninger

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Oppgave, gruppe. Karakter A-F

Alle relevante hjelpemidler tillatt. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.