Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Det norske samfunn og de norske sosiale institusjoner
SO101S
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Det norske samfunn og de norske sosiale institusjoner

SO101S
Kurset gir en oversikt over de viktigste sosiale institusjoner i Norge, og undersøker deres forhold til hovedprinsippene i den norske velferdsstaten.
Kurset gir en oversikt over de viktigste sosiale institusjoner i Norge, og undersøker deres forhold til hovedprinsippene i den norske velferdsstaten. Viktige fokus inkluderer likhet, politikk og sosial organisering. Forelesningene gir også en introduksjon til sosiologiske teorier om hvordan å forstå moderne samfunn, kultur og sosiale institusjoners dynamikker i et komparativt perspektiv.

Må være tatt opp som student på Norwegian Language and Society. Studenter som er tatt opp på enkeltemneopptaket kan vurderes på forespørsel.

Emnet er ikke beregnet på studenter som er tatt opp på bakgrunn av norsk generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Må være tatt opp som student på Norwegian Language and Society. Studenter som er tatt opp på enkeltemneopptaket kan vurderes på forespørsel.

Emnet er ikke beregnet på studenter som er tatt opp på bakgrunn av norsk generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studentene har kunnskap om:

  • grunnleggende sosiologiske tilnærminger for å forstå kultur og samfunn
  • sentrale sosiale institusjoner og deres rolle i det norske samfunnet
  • hovedprinsippene i den norske velferdsstaten

Studentene kan:

  • kritisk analysere og forklare nøkkelaspekter ved det norske samfunnet og norsk kultur
  • reflektere og drøfte sammenhengene mellom kultur, sosial organisering og utviklingen av den norske velferdsstaten
  • gjennomføre grunnleggende analyser av moderne samfunnsforhold gjennom sosiologiske tilnærminger

Studentene kan:

  • presentere og diskutere kjennetegn ved norsk kultur og samfunn, både skriftlig og muntlig
  • presentere grunnleggende sosiologiske tilnærminger for å forstå kultur og samfunn, både skriftlig og muntlig
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
Obligatorisk for studenter på årsstudium Norwegian Language and Society. Valgbart for andre internasjonale studenter.
Forelesninger og seminarer
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem
Individuell hjemmeeksamen over en uke (8-10 sider). Eksamen kan skrives på engelsk, norsk, dansk eller svensk.
Alle hjelpemidler tillatt.