Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Kina i internasjonal politikk
STA1004
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Kina i internasjonal politikk

STA1004
Kina i internasjonal politikk utsetter studentene for viktige historiske og moderne spørsmål som Kina (Folkerepublikken Kina, Kina) står overfor i Indo-Stillehavsregionen og utover. Spesifikt tar kurset sikte på å analysere Kinas utviklingsbane og forstå virkningen av nasjonal identitet (som forankret i Kinas historiske erfaringer) på Kinas internasjonale anliggender i Indo-Stillehavet ved å studere kritiske tidspunkter i moderne kinesisk historie.
Kina i internasjonal politikk utsetter studentene for viktige historiske og moderne spørsmål som Kina (Folkerepublikken Kina, Kina) står overfor i Indo-Stillehavsregionen og utover. Spesifikt tar kurset sikte på å analysere Kinas utviklingsbane og forstå virkningen av nasjonal identitet (som forankret i Kinas historiske erfaringer) på Kinas internasjonale anliggender i Indo-Stillehavet ved å studere kritiske tidspunkter i moderne kinesisk historie. Kurset består av to deler. Den første skisserer sammenbruddet av Qing-imperiet, de påfølgende republikanske årene så vel som de første tiårene av det nyetablerte Kina. Videre analyserer den Kinas "reform og åpning", dens "vekst" i internasjonale makttermer og utfordringene som kan stoppe Kinas regionale ambisjoner, inkludert motsetninger i den økonomiske modellen (f.eks. overdreven avhengighet av gjeld for å fremme vekst), miljøforringelse, befolkning aldring etc. Den andre delen fokuserer på kinesisk politikk og utenrikspolitikk og Kinas bilaterale forbindelser med hovedaktørene i Indo-Stillehavsregionen inkludert USA, Japan, de to Koreaene, Russland og stater i Sørøst-Asia. Det viktige «Taiwan-spørsmålet» tas også opp i denne delen. Som et resultat vil studentene forbedre deres forståelse av de viktigste politiske, økonomiske og militære utviklingene som finner sted i Indo-Stillehavsregionen som helhet.
Generell studiekompetanse kvalifiserer for å ta emnet

Kunnskap:

  • Utvikle forståelse for de viktigste problemene og aspektene ved Kinas engasjement med landene i Indo-Stillehavsregionen
  • Inngående empirisk kunnskap knyttet til Kinas politiske og økonomiske utviklingsbane frem til i dag

Ferdigheter:

  • Å kunne analysere reaksjonene til indo-stillehavslandene på Kinas oppgang
  • Å kunne forklare analytisk hvordan Kinas særegne historiske erfaringer har vært med på å forme Kinas identitet som internasjonal aktør

Generell kompetanse:

  • Vurder innflytelsen av økonomisk utvikling, teknologiske fremskritt, deltakelse i globalisering og kollektiv identitet på de utviklende politiske systemene i Indo-Stillehavsregionen
Ingen kostnader utenom semesteravgift.
Anbefalt valgemne for Bachelor i Internasjonale relasjoner og Bachelor i Circumpolar Studies.
13 ukers langt kurs, bestående av 12 forelesninger og 10 seminar
«Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.»​

Sammensatt vurdering, bestående av:

  • Arbeidskrav: Quiz. Teller 0/100
  • Arbeidskrav: Studentpresentasjon. Teller 0/100
  • Hjemmeeksamen: 4 dager. Teller 100/100
Ingen/Alle