Britisk flagg og tavle med engelsk språk

Om studiet

Som verdensborgere i vår tid har mennesker behov for gode språkkunnskaper og flerkulturell innsikt. Engelsk er et verdensspråk som spiller en helt sentral rolle i utdanning, arbeidsliv, kommunikasjon, fritid og for den enkeltes utvikling. Dette studiet gir deg gode språkferdigheter i engelsk og kunnskap om hvordan språk virker, brukes, tilegnes, endres og hvordan vi kognitivt prosesserer språk. I tillegg vil du bli introdusert for ulike kulturelle aspekter ved den engelsk-språklige verden. Studiet vektlegger aktiv deltakelse og gir deg rik anledning å praktisere og utvikle et bredt spekter av ferdigheter i engelsk. All undervisning for dette studiet vil være nettbasert. Undervisningen foregår på dagtid, normalt mellom kl. 09.15 - 14.00. Det vil vanligvis være undervisning fire dager i uka, men enkelte uker vil det være undervisning fem dager. Undervisningen er obligatorisk med krav om minst 80% deltakelse og foregår i sanntid. Det vil si at du som student må følge undervisningen når den foregår. Det blir ikke gjort opptak av undervisningen.

Hva kan du jobbe som?

Engelsk årsstudium har relevans for et vidt spekter av yrker innen kultur- og samfunnsliv, både i offentlig og privat sektor.

Utenlandsopphold

En én uke lang studietur til Det Norske Studiesenteret ved Universitetet i York tilbys som en del av studiet. Kursavgiften for studieturen er rundt kr. 2.200 (2017) og inkluderer skolepenger og innkvartering. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg. 

Videre utdanning

Studenter som tar årsstudium i engelsk (60 sp) som en del av grunnskolelærerutdanningen, kan for eksempel søke opptak på Mastergrad i fagdidaktikk med spesialisering innenfor fremmedspråk (NTNU). Utdanningen kan også inngå i en bachelorgrad eller brukes som videreutdanning.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Gode engelskkunnskaper.

Læringsutbytter er beskrevet i emnene som inngår i studiet.