Sjekkliste for studenter som tar videreutdanning

 • Vi ber studenter på etter- og videreutdanning (EVU) om å lese informasjonen nøye. Dette kan være tilsendt informasjon, eller informasjon som er lagt ut på den aktuelle studietilbudssiden. 

  Studier innen EVU kan ha andre retningslinjer enn ordinære studier når det gjelder betaling, oppmelding til eksamen og lignende. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med det som gjelder for ditt studium. 

 • Når du har fått opptak og takket ja til studieplassen, vil du etter hvert motta en e-post med et velkomstbrev som inneholder ditt studentnummer. 
  Skal du gå på et av våre kurs uten studiepoeng vil du ikke få studentnummer, du behøver ikke å aktivere studentkonto eller betale semesteravgift. Deltakeravgift kan likevel være aktuelt å betale.  En kontaktperson på det aktuelle studiet vil gi informasjon om hvordan du skal få tilgang til ulike tjenester. 

 • Som ny student må du aller først registrere deg og opprette et passord på selvaktiveringsportalen. Til dette benytter du ditt studentnummer som du har mottatt i e-post fra Nord universitet. 

 • Semesteravgiften er en lovpålagt avgift. Trykk her for ​å se hva semesteravgiften utgjør og hva den dekker. Avhengig av hvilket studium du går på vil faktura for semesteravgift enten ligge klar i studentweb, eller du vil få beskjed om å opprette denne selv i studentweb. Husk å oppgi riktig KID-nummer ved betaling.

  NB. Dersom arbeidsgiver skal betale din semesteravgift, så skal du ikke opprette faktura i studentweb. Skal arbeidsgiver betale din semesteravgift må du sende dennes navn og adresse til videre@nord.no innen to uker før studiestart. Se informasjon du får tilsendt før oppstart. 

 • Studieavgiften kan sammenlignes med en deltakeravgift, som du må betale for å delta på et "betalingsstudium". Faktura for studieavgift vil også bli opprettet i studentweb ca to uker før studiestart. Kontaktperson på studiet vil sende deg mer informasjon om dette. 

  NB. Skal arbeidsgiver betale din studieavgift må du sende dennes navn og adresse til videre@nord.no innen to uker før studiestart. Se informasjon du får tilsendt før oppstart. 

 • Informasjon finnes på det enkelte studies nettside, eller sendes deg på e-post.

  Dersom du har problemer med å logge deg på søknadsportalen, aktivere studentkonto eller opprette faktura for semesteravgift så ber vi deg kontakte oss per epost på videre@nord.no.