skiskytter med gevær
Kortere studier

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett

Meråker

Lær om hvordan ulike faktorer påvirker ferdigheter og prestasjoner i utholdenhetsidrett. Dette studiet er tilrettelagt for toppidrettsutøvere.


Om studiet

Har du lyst til å lære mer om hvordan biologiske, fysiske og psykologiske faktorer påvirker ferdigheter og prestasjoner i ulike utholdenhetsidretter, og samtidig satse på en karriere innen langrenn eller skiskyting? Da er dette studiet noe for deg! Studiet er lagt til Meråker og er et deltidsstudium tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og andre utholdenhetsidretter. Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet til Meråker videregående skole. Nord universitet samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

Hva kan du jobbe som?

Studiet er rettet mot trenere på alle nivå og i alle idrettsgrener for ungdom og voksne.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg teoretisk og analytisk kunnskap om begrensninger og muligheter ved trening for ferdighets- og prestasjonsutvikling.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Alle studenter som får opptak på Årsenhet idrett Meråker blir automatisk meldt opp til studieprogrammet ferdighet og prestasjonsutvikling på 30 stp. Hvis studenten ønsker å melde seg av emnene i ferdighet og prestasjonsutvikling kan dette gjøres på studentweb.

Studiet kan inngå som en del av Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, eller en selvvalgt bachelorgrad, som kan også være grunnlag for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium ved Nord universitet, eller tilsvarende masterstudier ved andre høgskoler/universitet. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

KUNNSKAP

Kandidaten:

  • skal kunne anvende og reflektere over sentrale teorier innenfor naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som har innflytelse på prestasjon i idrett og fysisk aktivitet.
  • har dyp kunnskap om idrettens teori. 

FERDIGHETER

Kandidaten:

  • kan analysere og forstå krav i ulike idretter på høyt nivå i idrett med utgangspunkt i teori.
  • kan vise høy egenferdighet i utvalgt idrett. 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

  • har evne til å analysere og forstå ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett ut fra teorier innen naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige teorier.
  • har evne til å analysere utvalgt idrett ut fra naturvitenskapelige emner i idrett.
I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Meråker kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Meråker kommune (studiestedet).Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.