Illustrasjonsfoto-film- og TV-produksjon
Bachelor

Film- og TV-produksjon

Levanger

Ved å lære produksjonsteknikker og arbeidsmetoder innen film og TV blir du i stand til å ta dine ideer fra papiret til ferdige produksjoner på bransjenivå.


Om studiet

Vil du være en del av morgendagens film- og TV bransje i dag? Ved å lære produksjonsteknikker og arbeidsmetoder innen film og TV blir du i stand til å ta dine ideer fra papiret til ferdige produksjoner på bransjenivå. Du får muligheten til å jobbe med ulike sjangrer, veiledet av faglærere med profesjonell bransjeerfaring.

Hva kan du jobbe som?

Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, TV-selskap, produksjonsselskap, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa. Se vår nettside film.nord.no for eksempler på jobber som studenter har fått etter å ha studert hos oss.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanseog en kunstnerisk portfolio.
Informasjon om innsending av kunstnerisk portfolio/showreel vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Informasjon om portefølje: Nord University – Applicants to Media Technology Studies

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Nord universitet har utvekslingsavtaler med flere internasjonale universitet som gir mulighet til å ta et semester der. Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene. Studenter kan primært reise på utveksling i sitt fjerde eller femte semester i studieprogrammet.

Studieprogrammet er tilknyttet følgende institusjoner ifm. Erasmus+ utveksling: Plymouth College of Art (England), NTHV Breda University of Applied Sciences (Netherlands) and Saxion University of Applied Sciences (Netherlands)

Etter fullført bachelorgradsstudium kan studentene søke opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i inn- og utland.

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner innen:
 1. fortellerteknikk/manus og regi
 2. produksjonsteknikk for film og TV
 3. produsentrollen
 4. medieinnovasjon
 • Kandidaten kan også benytte teori innenfor disse sentrale områdene for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.
 • Kandidaten er kjent med relevante forsknings- og utviklingsprosjekter/kunstnerisk utviklingsarbeid innen Film- og TV produksjon som f.eks innovative produksjonsteknikker, endret forbrukeradferd og nye distribusjonskanaler.
 • Kandidaten kan finne relevant informasjon og teori for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet. Kandidaten har produksjonserfaring, bransjekunnskap og et historisk perspektiv på dette fagområdet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende resultater og erfaringer fra faglig litteratur og kunstnerisk utviklingsarbeid/produksjoner til å gjøre gode og faglig begrunnede valg innenfor dette fagområdet/bransjen.
 • Kandidaten kan reflektere over eget arbeid, dokumentere dette og justere utførelse etter konstruktive tilbakemeldinger.
 • Kandidaten vil gjennom flere fagområder finne, vurdere og henvise til et bredt spekter av fagstoff som grunnlag for å belyse en problemstilling.
 • Kandidaten behersker produksjonsteknikker og produksjonsutstyr for å produsere ulike film- og TV-produksjoner innenfor flere sjangre, samt vite hvordan dette kan distribueres og publiseres. Her inngår profesjonelt kamera- og lysutstyr, redigeringsutstyr, produksjonsplanverk og dokumentasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i flere problemstillinger fra både forskningsprosjekter, fagfolk og næringsaktører som gir større forståelse for dette fagfeltet. Dette kan være knyttet til etiske normer og regler, opphavsrett og andre relevante forskrifter og yrkespraksis.
 • Kandidaten behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy relasjonskompetanse.
 • Kandidaten evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk.
 • Kandidaten kan også jobbe selvstendig og finne innovative løsninger, samt har forståelse for de behov som denne bransjen krever.
 • Kandidaten har et bredt grunnlag av ulike presentasjonsteknikker for å presentere fagspesifikke problemstillinger, hvilke teorier som er relevant og egne erfaringer fra ulike produksjoner.
 • Kandidaten kan uttrykke seg godt muntlig, kommunisere med samarbeidspartnere og ha konstruktive faglige diskusjoner.
 • Kandidaten har et faglig fundament som gir kandidaten endringskompetanse til å tenke nye løsninger i en bransje i stadig teknologisk utvikling.
 • Kandidaten har innsikt i den internasjonale utviklingen innenfor fagfeltet og deltar aktivt på de internasjonale fagaktivitetene tilknyttet fagmiljøet

Semester- og kopinoravgift. Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger. Vi anbefaler også studenter å investere i noe småutstyr selv (Wacom tablet, minnepenn, ekstern harddisk, headsett med mer).

Regjeringen har vedtatt en lov som innebærer at søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift for å studere i Norge. Loven vil gjelde fra høsten 2023.

Du trenger ikke å betale studieavgift dersom du:

Er utvekslingsstudent fra et av våre partneruniversitet

Har påbegynt ditt studieprogram før høsten 2023

Er statsborger i et land i EU/EØS eller Sveits

Er student med permanent opphold i Norge eller har annen særlig tilhørighet til Norge

Er student med opptak til studieprogram innen Erasmus Mundus-fellesgradsamarbeid

Er student som har fått tildelt helgradsstipend for studier i Norge fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innen følgende samarbeidsprogram: NORPART, STAR etc.

Det er ditt ansvar som søker/student å dokumentere at du er unntatt kravet om studieavgift.