Skiløper på vei ned fjellside i solnedgang.
Årsstudium

Friluftsliv

Studer friluftsliv! Få praktisk og teoretisk kunnskap om ulike friluftsaktiviteter, blant annet gjennom 60 utedøgn i ulike naturmiljø.

Neste planlagte oppstart på dette studiet er høsten 2025.