Fargerike hus i vinterlandskap
Årsstudium

Geografi, samlingsbasert

Levanger

Ved å studere årsstudium i geografi bygger du kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig samfunnsplanlegging, regional utvikling, globale og regionale befolkningsspørsmål, undervisning og digitale kart (GIS).

Om studiet

Interessert i natur og samfunn, og bærekraftige løsninger? Da kan geografistudiet være noe for deg! Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig samfunnsplanlegging, regional utvikling, globale og regionale befolkningsspørsmål, undervisning og digitale kart (GIS). Studiet er fleksibelt, sosialt, og du kan bo hvor som helst mens du studerer geografi på Nord!

Hva kan du jobbe som?

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, skoleverk og forskning og utviklingsarbeid. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig samfunnsplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi i videregående skole. Studiet kan også kvalifisere til undervisning i samfunnskunnskap i videregående skole, men endelig beslutning når det gjelder dette tas av arbeidsgiver.

Utenlandsopphold

Det er ikke mulighet for utveksling på dette studieprogrammet.

Videre utdanning

Studiet omhandler et mangfold av tema som åpner for videre studier og ulike yrkesvalg. Årsstudiet i geografi gir deg undervisningskompetanse i videregående skole og tilsvarer første studieåret i en bachelorgrad i geografi. Fortsetter du på bachelor og eventuelt master i geografi, kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi, miljøgeografi, reiseliv og opplevelsesnæringer eller byplanlegging med grønnstruktur osv.

Studiet er tilpasset nasjonale fagkrav for geografi, og kan inngå som en del av bachelorgradsstudier også ved andre læresteder.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I en tid med store samfunnsendringer og globale utfordringer er behovet for helhetlig kunnskap om forholdet mellom mennesker, samfunn og natur større enn noen gang.

Etter endt studium som geografistudent skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • har bred kunnskap om geografifaget, faghistorien, og vitenskapelige metoder
  • har kunnskap om grunnleggende samfunnsplanlegging og geografiske informasjonssystemer (GIS)
  • kjenner til geografifagets egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan jobbe selvstendig med viktige problemstillinger innenfor geografifaget
  • er i stand til å skrive strukturerte akademiske besvarelser
  • kan sette faget inn i en aktuell samfunnssammenheng

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har evne til å se viktige sammenhenger mellom menneske, samfunn og natur, og utvikle holdninger basert på helhetlig kunnskap
  • kan bruke geografifaget i en fagdidaktisk sammenheng