Griser sammen med mor
Årsstudium

Husdyrvelferd

Steinkjer

Årsstudiet i husdyrvelferd gir deg teoretisk kunnskap om dyrevelferd og mulighet til å anvende det i praksis. Utforsk temaer som dyrehelse, genetikk og klima. Inngår som første år i bachelorgradsstudiet ved Nord universitet.


Om studiet

Er du opptatt av dyr og dyrevelferd og har lyst til å lære mer om det? Da er årsstudiet i husdyrvelferd et studium for deg. 

Årsstudiet gir et teoretisk fundament for å kunne analysere og forstå husdyras velferd i praktiske situasjoner. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter berører husdyras velferd, som f.eks husdyrmiljø og dyrevelferd, dyrehelse, fysiologi og anatomi, genetikk og evolusjon, og klima og bærekraft.

Årsstudiet kan inngå som første studieår i det treårige bachelorgradsstudiet i husdyrfag – velferd og produksjon ved Nord universitet.

Hva kan du jobbe som?

Dersom du går videre på Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon så kvalifiserer du for ulike stillinger på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Utenlandsopphold

Årsstudium i Husdyrvelferd har ikke mulighet for utenlandsopphold.

Videre utdanning

Studiet gir et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie.

Årsstudiet i husdyrvelferd tilsvarer det første året på bachelor i husdyrfag- velferd og produksjon. Du kan enkelt søke overgang til bachelor i husdyrfag- velferd og produksjon dersom du har bestått minst 50 studiepoeng fra årsstudiet.

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Kunnskaper

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • ha kunnskap om husdyras omgivelser, anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • ha kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • ha kunnskap om sentrale klimaspørsmål knyttet til landbruket
 • kjenne til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrmiljø og husdyrproduksjon

Ferdigheter

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på husdyrfaglige problemstillinger
 • kunne reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd
 • kunne finne, vurdere og anvende fagstoff til å belyse husdyrfaglige problemstillinger
 • kunne bruke ulike verktøy og teknikker til å kartlegge husdyras oppstallingsforhold

Generell kompetanse

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • ha innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kunne presentere relevant informasjon i en faglig sammenheng
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et husdyrhold basert på god dyrevelferd