Studenter som spiller volleyball
Årsstudium

Idrett

Levanger

Studer idrett! Årsstudium idrett gir deg mye praktisk idrettsaktivitet og trenerutdanning. Studiet kan kombineres med egen idrettskarriere. 


Om studiet

Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning. Studiet kan også kombineres med egen idrettskarriere. Det er mulig å ta årsstudiet som del av en bachelorgrad.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir deg et godt grunnlag for å arbeide som trener i frivillig idrett, jobbe i treningssenterbransjen, eller som lærer i idrett og kroppsøving. For deg som idrettsutøver gir studiet mulighet for mye egentrening.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Årsstudiet i idrett kan tas som en selvstendig enhet, eller du kan søke deg over på de to siste årene av Idrettsvitenskap bachelorgradsstudium, eller bruke studiet som del av en selvvalgt bachelorgrad/fagbachelorutdanning. Du vil da kvalifisere for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap mastergradsstudium ved Nord universitet, Levanger, eller mastergradsstudier ved andre institusjoner. 30 studiepoeng kan innpasses som skolerelevant fag i grunnskolelærerutdanningene.

En kandidat med Idrett årstudium fra Nord universitet har ved endt utdanning oppnådd følgende læringsutbytter:

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har grunnleggende samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige kunnskaper innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
 • har grunnleggende tverrfaglig kunnskap om idretten som kultur- og forskningsområde.
 • har grunnleggende kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring hos individet og i grupper.
 •  har grunnleggende kunnskap om generelle og spesifikke faktorer som kan påvirke utøvere og trenere i treningskontekst

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan, med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap, planlegge, gjennomføre og grunnleggende analysere trening, alene og i samarbeid med andre.
 • kan på et grunnleggende nivå identifisere og arbeide systematisk med ferdigheter nødvendige for prestasjonsutvikling i idrett.
 • kan utvikle egenferdighet i utvalgte idretter.
 • kan på et grunnleggende nivå motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes ferdigheter og evner, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • har grunnleggende innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger.
 • kan på grunnleggende nivå formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • har grunnleggende evner og ferdigheter som fremmer faglig refleksjon

I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med innkjøp av bøker, diverse tur- og idrettsutstyr, ekskursjoner, reise til og fra spesialidrettsanlegg mm. Kostnadene er avhengige av blant annet behovet for nyinnkjøp. Det er nødvendig med sykkel. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift.