Student i forelesning med pc
Kortere studier

IKT og læring 1

Nett

IKT og læring 1 er et nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for å øke kompetansen innen digitale medier i opplæring. Studiet gir fleksibilitet for de som jobber med opplæring, og har ingen synkrone samlinger eller fysisk studiested.


Om studiet

IKT og læring 1 skal øke den formelle og reelle kompetansen knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon. Gjennom studiet skal studentene bli i stand til å integrere digitale medier i ulike instruksjonssettinger. Dette er et fleksibelt nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for alle som jobber med opplæring (skole, kursaktivitet, instruksjon). Studiet har ikke synkrone samlinger eller et fysisk studiested, og administreres fra studiested Stjørdal.

Hva kan du jobbe som?

Passende for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studium gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon med krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner.

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen er nettbasert og asynkron (ikke "live"), uten verken digitale eller fysiske samlinger. Alt undervisningsmateriale gjøres tilgjengelig gjennom universitetets læringsplatform, Canvas, og veiledning og kommunikasjon med foreleser foregår i hovedsak også via samme læringsplatform.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring

Det er ikke lagt opp til utveksling på studieprogrammet.
Studiet kan også kombineres med IKT og Læring 2. De to studiene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha innsikt i utviklingen av digital teknologi
 • Ha forståelse for hvordan digitale læringsplattformer fungerer
 • Ha utviklet forståelse for hvordan instruksjonsdesign kan støttes ved utnyttelse av digitale medier
 • Ha utviklet forståelse for begrepene digitale ferdigheter, digital kompetanse og digital dannelse

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne forklare forskjeller og likheter mellom mobile enheter og klassisk datamaskin
 • Kunne administrere og anvende digital læringsplattform i egen virksomhet
 • Kunne designe og utvikle egne digitale læringsressurser for å støtte læring og instruksjon
 • Kunne analysere, formulere og strukturere faglige resonnementer knyttet til begrepene digital kompetanse og digital dannelse

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha forståelse for hvordan datamaskiner og mobilteknologi er oppbygd, og deres virkemåte
 • Kunne utføre elementære tiltak for god læring i virtuelle klasserom
 • Kunne gjennomføre opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale læringsressurser
 • Ha utviklet egen digital dannelse og kompetanse i forhold til bruk av digitale ressurser i en virksomhets opplærings- og instruksjonsarbeid.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.