Mikrofoner holdes frem
Bachelor

Journalistikk

Bodø

Med en bachelor i journalistikk vil du lære å fortelle engasjerende historier, utforske aktuelle saker og mestre digitale medier. Kritisk tenkning og etisk bevissthet står også sentralt i studiet.


Om studiet

Er du nysgjerrig og samfunnsengasjert? Brenner du for å skrive, fotografere, filme eller lage podkaster? Elsker du å snakke med folk og lar deg fange av spennende historier, enten det handler om urettferdighet eller maktovergrep? Da er journalistyrket perfekt for deg. Som journaliststudent utvikler du kunsten å oppdage informasjon, vurdere den kritisk, og formidle den på en spennende og engasjerende måte.

Livet som journaliststudent er rikt og variert. Læringsopplevelsen strekker seg langt utover klasserommet – fra universitetet til redaksjoner, kulturhus, idrettshaller og lokalsamfunn. Du vil dykke inn i en blanding av teori og praktisk arbeid, hvor du får ta del i både individuelle prosjekter og gruppearbeid. Her får du muligheten til å skape, eksperimentere og vokse med veiledning fra erfarne lærere og dyktige journalister.

Studiet inneholder flere spennende praksisopphold i lokale redaksjoner, som gir deg en smak av det ekte journalistlivet. Studiet avsluttes med et tre måneders praksisopphold i en redaksjon, hvor du ikke bare får verdifull erfaring, men også lønn og personlig veiledning fra drevne journalister.

Hva kan du jobbe som?

Med en bachelorgrad i journalistikk kan du jobbe i tradisjonelle massemedier som radio, TV, aviser og nettaviser. Du kan også skape din egen arbeidsplass som frilanser.

Etter år med mediekrise og nedbemanning, har trenden snudd. Redaksjoner over hele landet har nå et stort behov for flinke journalister. Folk med journalistutdanning er også etterspurt i mange andre typer bedrifter og organisasjoner som driver med formidling og informasjon.

To korte praksisperioder 2. studieår. Studiet avsluttes med et lengre praksisopphold på 12 uker i en redaksjon.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du kan lese om kravene til realkompetanse på siden vår om realkompetanse.

 • Du er 25 år eller eldre i løpet av kalenderåret du søker.
 • Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Søkere som har utdanning fra Norge eller et annet nordisk land må dokumentere norsk​ og engelsk fra minimum 1. året på videregående skole. Søkere med utdanning fra utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.​
 • Du må dokumentere minst 5 års lønnet og relevant arbeidserfaring til studiet det søkes på. Hvis du har jobbet deltid, må dette kunne omregnes til minimum 5 års heltidsarbeid. ​

Inntil 2 år av 5 års kravet kan dekkes av ulønnet arbeidserfaring som for eksempel førstegangstjeneste eller omsorg for egne barn, utdanning eller lignende.

Bredden i faget gjør at vurderingen av realkompetanse også åpner for en ganske bred vurdering av realkompetanse. Dette betyr at erfaring fra alle sektorer, offentlig, privat og frivillig, kan bli vurdert som relevant.

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet i tredje eller fjerde semester. Journalistutdanninga har utvekslingsavtale med ulike universiteter, og er behjelpelig med å etablere kontakt og planlegge studieoppholdet.

Her kan du lese mer om utveksling.

Studenten må ha bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise. Før et utenlandsstudium må studenten søke om å få det godkjent som del av sin bachelorgrad i journalistikk.

Studiet kvalifiserer blant annet for opptak til masterstudier ved Nord universitet og andre institusjoner.

Se under beskrivelsen av de enkelte masterstudier.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger av journalistikk- og mediefaglig art
 • har bred kunnskap om journalistrollen og redaksjonelle prosesser og rutiner, verktøy og metoder
 • kjenner til det etiske rammeverket for journalistisk virksomhet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor journalistikk
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor journalistikk
 • har kunnskap om journalistikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede journalistiske valg ut fra etisk refleksjon
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff både av journalistisk og vitenskapelig karakter, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor journalistikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i journalistikken
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor journalistikk, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i mediene
 • kjenner til internasjonale forhold og trender innenfor journalistikk og media.
Studentene må regne med følgende studieutgifter, utenom semesteravgift: - Pensumlitteratur - Utstyr: bærbar datamaskin, digitalt stillbildekamera og smarttelefon til produksjon av tekst og opptak/redigering av bilder, lyd og video. - Praksisopphold (6. semester): Studentene må dekke egne reise- og oppholdskostnader i forbindelse med redaksjonspraksis. Praktikanter har rett til lønn i praksisperioden etter gjeldende avtale mellom partene i arbeidslivet.