Barn som holder tallfigurer.

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 1, for 1.-10. trinn, matematikkvansker

Levanger

Om studiet

Synes du, som matematikklærer eller spesialpedagog, det er krevende å identifisere, kartlegge, planlegge og gjennomføre gode undervisningstiltak for elever som sliter i matematikk? Eller å tilrettelegge for å forebygge matematikkvansker?

Gjennom dette videreutdanningsstudiet vil din rolle som profesjonsutøver mot matematikkfeltet styrkes. Du vil kritisk ta i bruk ny kunnskap om fagfeltet matematikkvansker som vil sikre at elever som strever blir fulgt opp på gode måter gjennom utredning og tilpasset opplæring.

Tenker du det er viktig med bred og forskningsbasert kompetanse om elever som strever med å lykkes i matematikk? Søk videreutdanning i matematikkvansker!

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til KfK spesialpedagogikk del 2, 30sp, eller tilsvarende

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet​. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.​