Nordlys over forskningsstasjonen i Mørkvedbukta
Kortere studier

Molecular Biosciences

Bodø

Om studiet

Semesterpakken gir studentene en omfattende forståelse av fagområder innen molekulær biovitenskap, som for eksempel anvendt bioteknologi, gensekvensering, bioinformatikk og mikrobiologi. Denne semesterpakken er spesielt tiltenkt utvekslingsstudenter.

Hva kan du jobbe som?

For studenter som søker overgang til bachelor i biologi, gir programmet jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor.
Studiet er beregnet på utvekslingsstudenter, og krever minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.
Studenter kan søke overgang til bachelor i biologi. Etter endt bachelorgrad er man kvalifisert for master i biologi og akvakultur.

Upon successful completion of the programme the student should

Knowledge

  • Understand the principles and theories of using various scientific methods to address biological questions
  • Understand the basic structure and functions of the eukaryotic and prokaryotic cells
  • Have a broad know of the developments in Biotechnology

Skills

  • Perform a critical evaluation of published scientific information
  • Be able to carry out various types of basic biology techniques
  • Be able to use basic biology terminology

General competence

  • Present and disseminate scientific results to other scientists and the public
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.