Isbrevandring
Årsstudium

Nordområdestudier

Nettstudier

Årsstudiet i nordområdestudier setter fokus på bærekraftig utvikling, natur, miljø, urbefolkningens situasjon, samfunnsforhold og politikk i nordområdene.


Om studiet

Ønsker du kunnskap om naturforhold, klima, samfunn og mennesker i nordområdene? Har du interesse for nordområdenes historie og generelle geografiske, biologiske og fysiske aspekter i den sircumpolare verden? Vil du vite mer om menneskene og de ulike urfolkene som lever i det sirkumpolare nord? Dette årsstudiet setter fokus på bærekraftig utvikling, natur, miljø, urbefolkningens situasjon, samfunnsforhold og politikk i nordområdene. Studiet gis i sin helhet som fjernundervisning.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold i nordområdene. Nordområdestudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Utenlandsopphold

Det er ikke utvekslingsmuligheter på dette studieprogrammet.

Videre utdanning

Du kan bygge ut dette årsstudiet med fordypningsemner og valgfag til en Bachelor i nordområdestudier ved Nord universitet. Universitetet tilbyr fordypningsemner som samlet omhandler både nordområdene spesielt og politisk styringssystem og samfunnsforhold generelt. Du kan også søke om å ta fordypningskursene ved andre studiesteder både i Norge og i utlandet (bl.a. i Canada, USA (Alaska), Russland og Finland).

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Kunnskap og forståelse

Kandidaten skal

  • ha kunnskap om forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier og metoder
  • være kjent med begreper som brukes for å beskrive nordområdene
  • ha kunnskap om nordområdenes historie og generelle geografiske, biologiske og fysiske aspekter i den sirkumpolare verden
  • ha kunnskap om menneskene og de ulike urfolkene som lever i det sirkumpolare nord
  • ha kunnskap om samtidenes utfordringer i nordområdene, inkludert naturressurser, bærekraftig utvikling, økonomi og arbeidsplasser, kultur, politikk, levekår og livskvalitet, urbefolkningers rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten skal

  • ha utviklet evnen til kritisk refleksjon
  • forstå de etiske utfordringene som ligger i forskning og formidling

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal

  • ha utviklet en basiskompetanse både om vitenskap og om den sirkumpolare verden

Bruk e-postadressen: ekspedisjonen_asf@nord.no