Fem studenter står ute og drikker kaffe. Foto.
Bachelor

Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling

Mo i Rana

Er du interessert i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling? Og opptatt av å ta en tidsriktig utdanning, som vil gi deg etterspurt kompetanse? Da er dette bacheloren for deg.  


Om studiet

Arbeidslivet trenger ansatte som har kunnskap, evner og mot til å realisere nye forretningsmuligheter og ta bedre beslutninger. Med denne bachelorutdanningen vil du få kunnskapene du trenger for å identifisere – og utvikle – de mange mulighetene som følger i kjølvannet av økt digitalisering. Utdanningen vil gi deg muligheter til å gå inn i ledende posisjoner, både i det offentlige og i det private næringsliv.

Hos oss møter du engasjerte og svært kunnskapsrike forelesere, som i samspill med studentene vil belyse økonomi, digitalisering og forretningsutvikling – både fra markeds-, sikkerhets- og innovasjonsfaglige perspektiver.

Den teknologiske utviklingen går raskt, og på denne bacheloren tilegner du deg kompetanse som er etterspurt i flere yrker og sektorer. Studieprogrammet vektlegger praktisk anvendelse av teori, og fokuset ligger på å gi studentene kunnskaper som er direkte relevante for næringslivet. Studieprogrammet inkluderer studieturer og bedriftsbesøk, og disse har tidligere inkludert alt fra besøk til Techlab, Nova Sea AS, Nasjonalbiblioteket og Statens innkrevingssentral.

Hva kan du jobbe som?

Med denne bacheloren, som favner bredt innenfor fagområdene økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, vil nyutdannede kandidater være godt rustet til å gå inn i interessante og varierte stillinger både i næringslivet og i det offentlige. Organisasjoner i utvikling har et stort behov for økonomer med digital kompetanse. Kandidater fra denne bacheloren kan eksempelvis være aktuelle for bank- og finansnæringen, eller for selskaper innen reiseliv og varehandel, industribedrifter eller oppdrettsnæringen. Svært mange av de som allerede har tatt denne utdanningen, har etter endt studietid gått ut i spennende og interessante jobber.

Hvordan foregår undervisningen

Campusbasert undervisning langsgående i hele semesteret.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av

realkompetanse

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, teknologi, markedsføring, administrasjon eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Realkompetansesøkere oppfordres til å søke på Årsstudium i økonomi og digitalisering. Ved fullført årsstudium kvalifiserer du til opptak på 2. året av bachelorstudiet.

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida? På dette studieprogrammet kan du, dersom du ønsker det, i femte semester reise på utveksling til en av våre partneruniversiteter. Hvis du ikke vil reise bort et helt semester, kan du eventuelt delta på sommerskole i noen uker. Du finner mer informasjon på Nords nettsider om studentutveksling, eller du kan ta kontakt med en av studieveilederne våre.

Studiet kvalifiserer for opptak til siviløkonomutdanningen (Master i økonomi og administrasjon), og øvrige masterutdanninger ved Handelshøgskolen Nord (HHN). samt masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor digitalisering, bedriftsøkonomi, forretningsutvikling, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og metodefag
 • har kunnskap om etikk og aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til digitalisering
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder som omhandles i dette studiet
 • kunnskap om digitalisering og informasjonssystemers oppbygning, virkemåte og anvendelse
 • kan forstå betydningen av digitalisering og forretningsutvikling for organisasjoner og samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan vurdere bedrifters samfunnsøkonomiske, sikkerhetsmessige, menneskelige, etiske, miljømessige og teknologiske muligheter og utfordringer
 • kan identifisere og utvikle forretningsmuligheter
 • kan identifisere, vurdere og anvende digitale løsninger
 • kan ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål
 • kan trekke inn IKT kompetanse i utviklingsprosjekter
 • kan analysere og drøfte organisasjons- og ledelsesfaglige problemstillinger knyttet til digitaliseringsprosesser
 • kan anvende forskningsresultater for å løse praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse
 • kan finne, henvise, presentere og analysere fagstoff relatert til en problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i team og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle fagstoff, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis
 • kjenne til betydning av digitalisering for nytenking og innovasjonsprosesser
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Caroline Haugen og Silje Falch i Pasyc AS

Suser inn i sin egen digitale framtid

Studentene Silje Falch og Caroline Haugen har gjort det få andre før dem har gjort. De har opprettet et selskap og landet en avtale med en lokal næringsaktør i Mo i Rana.
David-Bjorsvik-utenfor-Campus-Helgeland

Hyller Mo i Rana som studentby

Han så egentlig for seg å flytte for å ta høyere utdanning. Men så poppet det opp en annonse om drømmestudiet i egen heimby. Det ble perfekt for David Bjørsvik.