Student og foreleser ser på pc
Årsstudium

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Bodø, Stjørdal

Om studiet

Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan dette være studiet for deg. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse av markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse og forretningsutvikling. I tillegg kommer emner innenfor bedriftsøkonomi og regnskap.

Hva kan du jobbe som?

Studiet vil gi deg mulighet til karriereutvikling, uavhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er alltid behov for personer med forståelse for grunnleggende prinsipper innen bedriftsøkonomi, i både privat- og offentlig arbeidsliv.

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.

Videre utdanning

Studiet kan innpasses i en bachelorgrad innenfor økonomi og ledelse eller i kombinasjon med emner fra andre fagområder danne grunnlag for en sammensatt bachelorgrad. Se nærmere beskrivelse av denne muligheten i Forskrift om krav til bachelorgraden ved Nord universitet.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring, men ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdene økonomi, administrasjon, markedsføring eller organisasjonsarbeid.

Kandidaten skal etter endt studium
  • ha kunnskap om grunnleggende emner innen markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse, samt bedriftsøkonomi og regnskap.
  • ha fått analytisk trening og problemforståelse innenfor økonomi og ledelse
  • ha fått trening i teamarbeid og kommunikasjon, i tillegg til individuelt arbeid
  • ha et grunnlag for eventuelle videre studier på bachelornivå og for livslang læring
Mot slutten av årsstudiet i Økonomi, markedsføring og ledelse ved Nord universitet fikk Ken Bjørklund tilbud om å drive Joker Mørkved, noe som ble et springbrett til dagens lederjobb. (Foto: Privat)

– Sannelig fikk hun rett

Ken trivdes kjempegodt i jobben sin. Men det gikk som foreleseren sa – med oppdatert fagkunnskap åpnet nye dører seg. Plutselig fant han seg selv i ny jobb.