Studenter som samarbeider
Årsstudium

Økonomi og digitalisering

Mo i Rana

Med dette årsstudiet vil du få en innføring i digital forretningsforståelse. Studiet inneholder økonomiske beregninger, entreprenørielle teorier og digitale verktøy.


Om studiet

Dagens arbeidsliv trenger ansatte som har kunnskap, evner og mot til å realisere nye muligheter og ta bedre beslutninger. Med dette årsstudiet vil du få en innføring i digital forretningsforståelse. Studiet inneholder økonomiske beregninger, entreprenørielle teorier og digitale verktøy.

Hva kan du jobbe som?

Årsstudiet kvalifiserer for enkle oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen økonomi og ledelse vil gjøre enhver kandidat mer attraktiv i arbeidslivet i kombinasjon med annen utdanning og kompetanse.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring, men ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdene økonomi, administrasjon, teknologi eller organisasjonsarbeid.

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.
Årsstudium i økonomi og digitalisering tilsvarer første året av Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling. Etter fullført årsstudium er det derfor mulig å søke opptak til dette programmet og starte rett på andre året.

Kunnskap

Kandidaten skal

 • ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag
 • kjenne til sentrale tema innen etikk og filosofi
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne skriftlig presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
 • kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Caroline Haugen og Silje Falch i Pasyc AS

Suser inn i sin egen digitale framtid

Studentene Silje Falch og Caroline Haugen har gjort det få andre før dem har gjort. De har opprettet et selskap og landet en avtale med en lokal næringsaktør i Mo i Rana.