penger-notatblokk-penn
Kortere studier

Økonomisk rådgivning

Bodø

Utdanningen i økonomisk rådgivning gir studenter kunnskap om hvordan råd og veiledning kan hjelpe mennesker med privatøkonomiske vansker ut av slike problemer.


Om studiet

Utdanningen gir innsikt i hva privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer er, og innebærer for de som har slike problemer. Studenten får også kunnskaper om hvordan råd og veiledning kan hjelpe mennesker ut av slike problemer.

Hva kan du jobbe som?

Utdanningen gir deg kvalifikasjoner som styrker dine muligheter for jobb med økonomisk rådgivning i f.eks. NAV, ulike finansforetak og hos namsmyndigheter.

Utenlandsopphold

Det er ikke mulighet for utenlandsopphold som en del av studiet.

Videre utdanning

Utdanningen kan inngå i grunnlag for opptak på masterstudier tilknyttet relevante fagområder.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Kunnskap  

Kandidaten skal ha kunnskap om 

 • hvordan økonomiske problemer og gjeldsproblemer oppstår
 • politikk og institusjoner som påvirker gjeldsutvikling og privatøkonomi 
 • juridiske metode  
 • relevante lover omkring privatøkonomi og økonomisk rådgivning  
 • sosialt arbeids metode som hjelpemiddel i økonomisk rådgivning  
 • veiledning, rådgivning og forhandling  
 • forebygging og hjelp til selvhjelp

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne

 • møte mennesker i pressede situasjoner og bidra til fruktbar dialog
 • etablere og vedlikeholde dialog mellom kreditorer og skyldner
 • produsere framstillinger av saksforhold og drive korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og
 • brukere
 • lede samarbeidsprosesser med bruker, kreditorer og andre aktuelle deltakere
 • drive informasjonsarbeid og opplæring i privatøkonomiske spørsmål med sikte på å forhindre utvikling av
 • gjeldsproblemer
 • anvende internasjonale erfaringer i eget arbeid

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • skal kunne forstå og reflektere kritisk over økonomisk rådgivning som tjeneste i forhold til de behov brukere har og de rettigheter som er nedfelt i lovverk