Dokumentasjon

Finn informasjon om hvordan du kan dokumentere at du dekker opptakskrav til studiene våre.

Du finner opptakskravene til et studieprogram på nettsiden til studieprogrammet. Du kan søke opp nettsiden til et studieprogram i studiesøket vårt.

Du kan lese om hvordan du dokumenterer at du dekker opptakskravene når du søker om studieplass i Samordna opptak på nettsidene til Samordna opptak.

Søker du om opptak til studier ved Nord universitet på bakgrunn av realkompetanse, kan du lese om hva du må dokumentere på siden vår om realkompetanse.

 • Du kan lese om generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak. ​

  Dersom du har elektronisk vitnemål, har vi tilgang til å se dette i søknaden din. Men dersom du har tatt opp fag fra videregående skole i ettertid, må du laste opp dokumentasjon på dette i søknaden din. 

  Hvis du ikke har søkt studier hos oss tidligere og ikke har elektronisk vitnemål, må du laste opp dokumentasjon på den videregående utdanningen din i søknaden. Dette gjør du ved å laste opp vitnemål/kompetansebevis i PDF- eller JPG-format. ​

 • Du kan lese om hva du må dokumentere når du søker om opptak til studier ved Nord universitet på bakgrunn av realkompetanse på siden vår om realkompetanse.

 • Dersom du har høyere utdanning og skal søke studier hos oss på bakgrunn av det, kan du sjekke om vi kan innhente eksamensresultatene dine fra andre læresteder elektronisk. Dette kan du sjekke i søknaden din på Søknadsweb, under "Mine dokumenter". Der ligger det en lenke til mer informasjon om resultatutveksling.

  Dersom eksamensresultatene dine ikke er tilgjengelige elektronisk, må du laste opp kopi eller bilde av vitnemål og karakterutskrift i PDF- eller JPG-format. Vitnemål og ​karakterutskrift må være utstedt av institusjonen du studerte ved. Du må også laste opp vitnemål og karakterutskrift dersom resultatene i Vitnemålsportalen ikke samsvarer med vitnemålet eller karakterutskriften din, eller dersom graden din ikke framgår i Vitnemålsportalen.

  Et vitnemål dokumenterer at du har oppnådd en grad. Det skal stå "Vitnemål" og eventuelt "Grad oppnådd" på dokumentet. Vitnemålet må være utstedt av universitetet eller høgskolen din. Merk at en karakterutskrift ikke viser oppnådd grad. En grad inneholder en sammensetning av emner på ulike nivåer, som for eksempel emner på 100 og 200-nivå. En bachelorgrad inneholder en viss sammensetning av emner på 100, 200 og 300 nivå, mens en mastergrad inneholder emner på 400 og 500 nivå. Du må derfor ha et vitnemål som forteller oss at du har oppnådd en grad hos et universitet eller en høgskole for at vi skal kunne godkjenne din høyere utdanning. ​

  En karakterutskrift viser løse fag og emner som du har tatt i tilknytning til en grad eller i tillegg til en grad. For å kunne poengberegne søknaden din, må vi kunne se hvilke emner, antall studiepoeng og karakterer du har i graden din. Hvis emnene og karakterene dine ikke er tilgjengelig elektronisk, må du laste opp kopi eller bilde av karakterutskrift i JPG- eller PDF-format. Skjermbilde fra Studentweb godkjennes ikke.

 • Dersom du har utdanning fra utlandet, er det viktig at du undersøker hvilke krav som gjelder for landet du har utdanning fra. Det kan være egne krav til for eksempel lengde på utdanningen, språktest i norsk og engelsk eller en spesiell type dokumentasjon på utdanningen. Kravene variere fra land til land, og etter hvilket nivå det er på studiet du skal søke på. 

  Du kan finne mer informasjon om hvordan du dokumenterer utdanning fra utlandet på landsidene til Samordna opptak, Direktoratet for høyere utdanning sin GSU-liste, og på våre internasjonale nettsider.

  Du bør sjekke hvilken søknadsfrist som gjelder for deg. Hvis du ikke er norsk statsborger eller ikke har permanent opphold i Norge, er det egne søknadsfrister.

 • For opptak til enkelte studier er det et spesielt krav om arbeids-/yrkespraksis. Ulike studieprogram kan ha ulike krav til hva som anses som relevant arbeidspraksis, så sjekk hva som gjelder for ditt studieprogram på studiets nettside. Du kan søke opp studiet ditt i studiesøket vårt.

  Du dokumenterer arbeidspraksis med arbeidsattest/tjenestebevis i PDF- eller JPG-format. En godkjent arbeidsattest skal inneholde:

  • Start og sluttdato for arbeidsforholdet, eventuelt om du fortsatt står i fast stilling
  • Stillingsprosent eller antall timer jobbet
  • En kort beskrivelse av stillingen og arbeidsoppgaver
  • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur kan godkjennes) 
  • Dato for utstedelse

  ​CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter og lignende godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må også tilfredss​tille kravene som gjelder for arbeidsattester. 

  Hvis du er selvstendig næringsdrivende, laster du opp utskrift fra Brønnøysundregistrene og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med for eksempel utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører.

  Ved enkelte studieprogram gis det tilleggspoeng for arbeidspraksis som går utover opptakskravet. Det er da den arbeidspraksisen som går utover opptakskravet, og som ansees som relevant, som vil kunne gi deg tilleggspoeng.  Det kan derfor være lurt å dokumentere all relevant arbeidspraksis du har når du søker på studier der det kan gis tilleggspoeng for arbeidspraksis. 

  For enkelte studieprogram er det slik at arbeidspraksis som inngår i utdanningen ikke teller med som arbeidspraksis. Dette gjelder for eksempel førstegangstjeneste og arbeidspraksis som er utført parallelt med befalsutdanning. Slik arbeidspraksis vil ikke gi tilleggspoeng. 

  Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen

  Hvordan du dokumenterer arbeidspraksis når du søker om studieplass på bakgrunn av 23/5-regelen gjennom Samordna opptak, kan du lese om på Samordna opptaks nettside

 • Du kan få tilleggspoeng for fullført og bestått førstegangstjeneste når du søker på studier med generell studiekompetanse som opptakskrav.  

  For å dokumentere fullført og bestått førstegangstjeneste må du laste opp godkjent dokumentasjon på dette i søknaden din. 

  Vi godkjenner følgende dokumentasjon: 

  • Bevis på avtjent tid i førstegangstjeneste eller
  • Militært tjenesteutsagn eller
  • Militært tjenestebevis​

  Du kan også lese mer utfyllende informasjon om hvordan du kan dokumentere førstegangstjeneste eller siviltjeneste på Samordna opptaks side om militær- og siviltjeneste.

 • Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.