Dokumentasjon

På denne siden finner du utfyllende informasjon om hva du må gjøre for å dokumentere at du dekker opptakskravet til studiet du søker på.

Opptakskravene til studieprogrammene finner du på studiets nettside. Du kan søke opp nettsiden til et studieprogram i studiesøket vårt.

Du har selv ansvar for at søknaden din er komplett. Manglende opplasting av rett dokumentasjon innen fristen kan føre til at søknaden din ikke blir vurdert.

Nord kan kontakte deg i løpet av opptaket. Følg med på e-post.

 • Du finner informasjon om hvordan du dokumenterer generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak. ​

  Hvis du ikke har søkt studier hos oss tidligere og ikke har elektronisk vitnemål, må du laste opp dokumentasjon på den videregående utdanningen din i søknaden. Dette gjør du ved å laste opp vitnemål/kompetansebevis i PDF- eller JPG-format. ​

  Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Du kan lese om hvordan du kan dokumentere spesielle opptakskrav på Samordna opptaks nettsider.

 • Hvis du ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, og du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak, kan du søke med realkompetanse.

  Du kan lese om hva du må dokumentere når du søker om opptak til studier ved Nord universitet på bakgrunn av realkompetanse på siden vår om realkompetanse.

 • Når du har registrerer søknaden din i Søknadsweb kan du se hvilken dokumentasjon Nord allerede har tilgang til under "Mine dokumenter" og "Eksterne resultater". Eksamensresultater og grader fra Nord universitet finner du under " Mine resultater" i Studentweb.

  Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge. Du finner en oversikt over hvilke institusjoner vi utveksler eksamensresultater med på nettsiden til Felles studentsystem. Hvis du ikke finner lærested du har utdanning fra i oversikten, må du laste opp vitnemål på utdanningen din.

  Har du fått innpasset utdanning fra et studiested som ikke fins i oversikten, vil ikke karakterene ligge i vårt system. Du må derfor laste opp en karakterutskrift for disse eksamensresultatene.

  Elektronisk resultatutveksling av eldre utdanninger kan ha mangelfull informasjon i våre systemer. Har du høyere utdanning som er tatt før 2010, anbefaler vi at du laster opp vitnemål som viser fullført grad og karakterutskrift. Dette vil sikre at vi har tilgang til riktig dokumentasjon ved behandling av søknaden din.

  Vitnemål

  Vitnemålet ditt dokumenterer at du har oppnådd en grad.

  • Det grunnleggende kravet for å kvalifisere til studier på masternivå er fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang (minimum 180 studiepoeng).
  • Det skal stå vitnemål og eventuelt grad oppnådd på dokumentet. Vitnemål utstedes av universitetet eller høyskolen din.
  • Når du registrerer søknaden din i Søknadsweb kan du se om vitnemålet ditt allerede ligger under "Eksterne resultater". Hvis det ikke ligger der, må du skanne eller ta bilde av alle sider av vitnemålet og laste det opp i Søknadsweb. Vi trenger å se karakterene dine for å kunne poengberegne søknaden din.
  • En skjermdump fra  Studentweb godtas ikke.
  • Merk at en karakterutskrift ikke viser at du har fullført og bestått en bachelor-, master- eller cand.mag.-grad. Det er kun et vitnemål som viser oppnådd grad.

  Karakterutskrift

  En karakterutskrift viser resultatene dine for løse emner, fag eller kurs.

  • Hvis du skal dokumentere emner som er tatt i tillegg til en grad, må du laste opp karakterutskrift.
  • Når du registrerer søknaden din i Søknadsweb kan du se om karakterutskriften din allerede ligger under "Eksterne resultater". Hvis den ikke ligger der, må du skanne eller ta bilde av karakterutskriften din og laste den opp i Søknadsweb.
  • En skjermdump fra Studentweb godtas ikke.

  Vitnemålsportalen

  • Vi godtar resultater fra Vitnemålsportalen i PDF-format, så lenge den inneholder elektronisk signatur.
  • Vi godtar ikke delingslenker til resultatene dine fra Vitnemålsportalen. Du må sende lenken til din egen e-post, gå inn på lenka og laste ned den signerte PDF-fila. Så laster du opp denne PDF-fila i søknaden din.
 • Har du tatt videregående og/eller høyere utdanning i utlandet, er det viktig at du undersøker hvilke krav til dokumentasjon som gjelder for landet utdanningen er tatt i.

  Utdanning

  Har du videregående skole fra et annet land enn Norge, kan du lese om hvordan du dokumentere utdanningen på landsidene til Samordna opptak og i GSU-listen til Direktoratet for høyere utdanning.

  Har du høyskole- eller universitetsutdanning fra et annet land enn Norge, kan du lese om hvordan du dokumenterer utdanningen på landsidene våre.

  Språkkrav

  Alle som søker opptak til universitet og høgskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk. Det samme kravet gjelder når du søker på norskspråklige studier i det lokale opptaket vårt gjennom Søknadsweb eller EVUweb.

  Søker du om opptak til engelskspråklige studier i det lokale opptaket vårt gjennom Søknadsweb eller EVUweb, må du dokumentere krav til engelsk, men ikke til norsk. Vær oppmerksom på at det er krav til høyere nivå i engelsk når du søker på masterstudier enn når du søker på bachelorstudier.

 • Lønnet arbeid

  Du dokumenterer arbeids- og yrkespraksis med arbeidsattest/tjenestebevis i PDF- eller JPG-format. En godkjent arbeidsattest skal inneholde:

  • Start- og sluttdato for arbeidsforholdet, eventuelt om du fortsatt står i fast stilling
  • Stillingsprosent eller antall timer jobbet
  • En kort beskrivelse av stillingen og arbeidsoppgaver
  • Håndskrevet signatur fra arbeidsgiver (synlig elektronisk signatur kan godkjennes) 
  • Dato for utstedelse

  ​CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter og lignende godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis. Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må også tilfredss​tille kravene som gjelder for arbeidsattester. 

  Selvstendig næringsvirksomhet

  Selvstendig næringsvirksomhet dokumenterer du med utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med for eksempel utskrift av skatteoppgjør eller bekreftelse fra regnskapsfører.

Oppdatert
11.07.2024
Oppdatert av
Opptak