Opptak til bachelorstudier

Her finner du informasjon om opptak til bachelorstudier ved Nord universitet.

Du søker om opptak til de fleste bachelorstudier ved Nord universitet via Samordna opptak. Dersom du ikke finner studiet i søknaden i Samordna opptak, har vi trolig opptak til akkurat dette studiet lokalt gjennom Søknadsweb.

Søknadsfrister

 • 15. april: Ordinær søknadsfrist
 • 1. mars: For søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.
 • Du finner informasjon om realkompetanse på siden vår om realkompetanse.

 • Dersom du ønsker å søke opptak til studier Nord universitet og har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, finner du relevant informasjon om det på nettsidene til samordna opptak og på våre landsider.

  Du trenger ikke å få vurdert utdanningen din før du søker. Vi vurderer utdanningen din når vi behandler søknaden.

  Ordinær søknadsfrist gjelder selv om du har videregående skole fra utenfor Norden.

 • Hvis du har fått tildelt studieplass, men likevel ikke har mulighet til å starte på angitt tidspunkt, kan du søke om reservasjon av studieplassen.

 • Dersom du ikke når opp i konkurransen om studieplass, får du tilbud om å stå på venteliste​.

 • Nord universitet gjennomfører hvert år kontroll av vitnemål og attester​.

Oppdatert
07.03.2024
Oppdatert av
Opptak