Opptak til bachelorstudier

Her finner du informasjon om opptak til bachelorstudier ved Nord universitet.

Du søker om opptak til de fleste bachelorstudier ved Nord universitet via Samordna opptak. Dersom du ikke finner studiet i søknaden i Samordna opptak, har vi trolig opptak til akkurat dette studiet lokalt gjennom Søknadsweb.

Søknadsfrister

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: For søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.