Opptakskrav til studier

Du finner opptakskravene til et studium på hver enkelt studieprogramside.

Du kan søke opp alle studieprogram i studiesøket vårt.

Generell studiekompetanse

Det vanligste opptakgrunnlaget til høyere utdanning er generell studiekompetanse.

Realkompetanse

Søkere som ikke har​ generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. ​Realkompetanse kan være en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning.

Spesielle opptakskrav

Ved enkelte studieprogram er det spesielle opptakskrav, som kommer i tillegg til generell studiekompetanse. Hvis det er spesielle opptakskrav ved et studium, finner du informasjon om det under "Opptakskrav" på nettsiden til studieprogrammet.

Opptaksprøver

For enkelte av våre studieprogram er det opptaksprøver. Se mer informasjon for følgende fagområder:

Oppdatert
07.03.2024
Oppdatert av
Opptak