Politiattest

Noen av våre utdanninger har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning.

Grunnen til at man krever politiattest er for å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre i sårbare situasjoner ​ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven.

Får du opptak til et studium som har krav om politiattest, vil du få beskjed om dette i opptaksbrevet. Søk om politiattest i Studentweb​ så snart som mulig etter at du har registrert deg som student.

Når du har mottatt attesten fra politiet, må du selv levere den til oss. Vi får ikke tilsendt attesten fra politiet. ​Les mer om bestilling og levering av politiattest lenger ned på siden.

Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss.

 • Dersom det er krav til politiattest ved studiet du får tilbud om studieplass ved, finner du informasjon om dette i opptaksbrevet.

 • ​​Du søker om politiattest elektronisk på Studentweb​

 • Du skal ikke levere politiattest sammen med søknaden din om opptak til studier, men vente til du har fått tilbud om studieplass.
  Fristen for å levere politiattest avhenger av om den har merknader eller ikke:

  • Hvis du ikke har merknad i politiattesten, må du levere så raskt som mulig og senest ved semesterstart.
  • Hvis du har merknad i politiattesten, må du levere så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak.
 • Dersom du har mottatt en digital politiattest, skal du laste den opp i Nord universitets sikre løsning Nettskjema. 

  Politiattester skal ikke sendes på e-post.

  Du kan tidligst laste opp politiattesten 10. juli i høstsemesteret og 10. desember i vårsemesteret. Politiattesten du leverer skal ikke være eldre enn tre måneder.

  Det er viktig at du følger oppskriften under, slik at attestens digitale sikkerhetstrekk er intakt i hele prosessen. Slik gjør du det:

  1. Last ned den digitale politiattesten og lagre den på datamaskinen din.
  2. Gå til Nettskjema og logg inn med Feide-konto med Nord-brukernavn og passord.
  3. Fyll inn opplysningene vi ber om og last opp den samme filen som du lagret i punkt 1.​​

  Dersom du ikke kan laste opp politiattesten digitalt, kan du sende den i posten til: 

  Nord universitet 
  Opptakskontoret 
  Postboks 1490
  8028 Bodø

 • Når politiattesten er registrert ved Nord, vil du kunne se en tekst om dette på startsiden i Studentweb

  Det kan ta noe tid fra du leverer politiattesten i nettskjemaet til den er registrert hos oss. Hvis du allerede har levert attesten i nettskjemaet, trenger du bare å levere på nytt dersom du mottar en melding fra oss om det. 

 • Hvis du ikke leverer politiattest når det er krav om det, kan du miste plassen din ved studiet.

  Studenter uten godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

 • Dersom du har fått feil politiattest fra politiet, må du sende inn en klage til dem. Informasjon om hvordan du går frem står på side 2 i politiattesten du har mottatt. Når du har fått den nye politiattesten, laster du den opp i nettskjemaet.​