Trafikksikkerhet
Årsstudium

Påbygging til Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

Stjørdal

Om studiet

Dette er studiet for deg som allerede er trafikklærer og som gjerne vil oppgradere din kompetanse. Enten fordi du vil ha et karriereskifte, eller fordi du vil lære mer om trafikksikkerhet og trafikkpedagogikk og bli en enda bedre trafikklærer!

Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for deg som er i jobb, og går over to år.

Hva kan du jobbe som?

Du kan blant annet få jobb innen saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i offentlig forvaltning, i skoleverket, og i private organisasjoner og virksomheter.

Samlinger høsten 2024:

Uke 39: Mandag 23. september kl 10- onsdag 25. september kl 14

Uke 47: Mandag 18. november kl 10- onsdag 20. november kl 12.15

Nettsamlinger kan komme i tillegg.

Samlingsdatoer for 2025 og 2026 blir bestemt senere.

For å få opptak må du ha graden høgskolekandidat trafikklærer.
Det finnes ordninger for korte utenlandsopphold som våre studenter kan søke om å få delta på. Faggruppen har samarbeid med Tallinn University og HAMK Häme University of Applied Sciences om utveksling. Nærmere informasjon om våre internasjonale prosjekter vil du kunne få når du er blitt student hos oss.
Med bachelorgrad i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet kan du søke på ulike masterprogram ved Nord universitet eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Etter fullført og bestått studium forventes det at kandidaten

Kunnskap

 • har bred, oppdatert og relevant trafikkfaglig kunnskap
 • har kunnskap om sentrale psykologiske prosesser og sosiologiske forhold som påvirker utdanningskvalitet og vurdering
 • har kunnskap om trafikksikkerhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om sentrale teorier om læring, undervisning, rådgivning og veiledning
 • har kunnskap om historiske hovedlinjer innen vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder

Ferdigheter

 • kan anvende, begrunne og gjøre kunnskapsbaserte valg av ulike undervisningsmetoder og -former
 • kan reflektere over og begrunne ulike valg innen trafikksikkerhetsarbeid
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • benytte relevant faglig teori og litteratur på en korrekt måte til å skrive et selvstendig arbeid med en pedagogisk eller trafikksikkerhetsrettet forskningsmessig problemstilling

Generell kompetanse

 • har kompetanse for analytisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i offentlig og privat regi
 • har innsikt i relevante pedagogiske problemstillinger
 • kan forstå, vurdere og ta stilling til forskning og forskningsresultater
 • kan delta i samfunnsdebatten og bidra til videreutvikling av trafikksikker og miljøvennlig vegtrafikk
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene eller som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Semesteravgift.
Læremateriell, lærebøker og bærbar PC.
Det kan inngå studietur, besøk ved forskningsinstitusjon, trafikkrelaterte arbeidsorganisasjoner og ved høgskoler/universitet vi samarbeider med.