En kvinne som dirigerer.
Kortere studier

Rytmisk korledelse og joik

Levanger

Om studiet

Studiet tilbyr fordypning i enten Rytmisk korledelse eller Joik. Studiet henvender seg til korledere, lærere i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, musikere og andre interesserte. Undervisningen er lagt til 5 samlinger á 3 eller 4 dager pluss noe individuell veiledning. I samlingsukene vil 1 eller 2 av dagene være felles for begge fordypninger, mens de to siste dagene er satt av til fordypning.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Studiet krever at du har en grunnleggende musikkutdanning.

Hva kan du jobbe som?

Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med og lede kor og vokalgrupper, både på grunnlag av tradisjonelle og nye

uttrykksformer innen rytmisk musikk. Studenten skal utvikle stemmemessige ferdigheter i korsammenheng og kunne anvende

denne kompetansen både som pedagog og/eller utøver. Studiet vil gi studentene kompetanse i å arbeide med joik og

tradisjonsmusikk og kunne forstå og bruke ulike sjangerblandinger både som pedagog og/eller utøver.

Uke 36, 6.-8. september (sammen Med joik som utgangspunkt torsdag og fredag)

Uke 43, 25.-27. oktober

Uke 49, 6.-8. desember

Uke 2, 10.-12. januar
Uke 9, 28. februar- 2. mars

Uke 16, 17.-19. april inkludert eksamen torsdag ettermiddag/ fredag

Alle samlinger på Røstad, Campus Levanger.

I tillegg for dem med Rytmisk korledelse fordypning:

Digital undervisning / veiledning etter avtale/egen plan)

I tillegg for dem med joik fordypning:

28.-29. september (Fysisk samling på Røstad sammen med Med joik som utgangspunkt)

Onsdag 18. oktober: Nettbasert joik/arrangering

Onsdag 15. november: Nettbasert joik arrangering

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende

fag eller musikkvitenskap og lærerutdanning med minst 60 stp. musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det er i tillegg krav om bestått opptaksprøve til fordypningen Rytmisk korledelse.

KUNNSKAP 

Etter endt studium skal studenten:  

 • Ha inngående kunnskap om ledelse av ensembler med fokus på rytmikk og sjangeroverskridende musikk.
 • Ha god kunnskap og evne til å reflektere over bruk av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger. 
 • Ha kunnskap om stemmen som instrument og hvordan tilpasse stemmen til aktuell sjanger 

   

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten: 

   
 • Kunne lede et ensemble innenfor sitt fordypningsområde.  
 • Kunne bearbeide musikk basert på stoffet man har jobbet med i fordypningsområdet til eget ensemble. 
 • kunne analysere, og fremføre et utvalg tradisjonsmusikk i eget ensemble 
 • kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i et vokalensemble 

   

  GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med eget ensemble. 
 • kunne reflektere over ensemblelederens rolle ut over det å drive musikalsk ledelse.
 • kunne formidle kunnskap om et utvalg tradisjonsmusikk og samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lule-samiske område
   

   

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Rytmisk korledelse: 

KUNNSKAP 

Studenten skal: 

ha inngående kunnskap om rytmisk korledelse 

 • ha inngående kunnskap om rytmiske sjangre 
 • ha inngående kunnskap om hvordan lede kor og vokalgrupper 
 • ha god forståelse av rollen som korsanger 
 • ha god forståelse av rollen som leder også i en samfunnsmessig kontekst 

FERDIGHETER 

Studenten skal: 

 • kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i korledelse 
 • kunne anvende piano, stemme og kropp som hjelpemiddel ved innstudering 
 • kunne praktisere og formidle god sangteknikk og tilpasse denne til sjanger 
 • kunne arrangere repertoar til bruk i kor og vokalensembler 

  

GENERELL KOMPETANSE 

Studenten skal: 

 • kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med kor og vokalensembler 
 • kunne koordinere og anvende flere musikalske elementer som bevegelse og stemme 
 • kunne reflektere over dirigentrollen ut over det å drive musikalsk ledelse 
 • kunne vite om sang og korarbeid sin funksjon og effekt i et samfunnsperspektiv. kunne formidle forståelse for sammenhengen mellom musikk og bevegelse, basert på bevegelse, koordinasjon og sang.  

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i joik: 

  KUNNSKAP 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • ha inngående kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt 
  bruksområde  
 • ha avansert kunnskap om moderne musikk med referanser til joik  
 • ha inngående kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger 

  ha inngående kunnskap om moderne musikk med referanser til utvalgt tradisjonsmusikk  

   

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler 

    

    GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne formidle kunnskap om samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lulesamiske område 
 • kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk 

   

   

  I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Slåttemusikk: 

  KUNNSKAP 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • Ha innlært, og kunne utføre på eget instrument et utvalg på 5 slåtter 
 • ha avansert kunnskap om bearbeiding av disse i nye sammenhenger.  
 • ha inngående kunnskap om bruk av slåtter i pedagogiske sammenhenger 
 • ha en grunnleggende kunnskap om joik, og samisk kultur 
 • ha en grunnleggende kunnskap om bruk av joik og tradisjonsmusikk i vokalensemble og kor. 

    

  FERDIGHETER 

  Etter endt studium skal studenten:  
 • kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lage og fremføre egne slåtter, både i tradisjonelle og nye rammer 
 • kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler 

    

   GENERELL KOMPETANSE 

  Etter endt studium skal studenten: 
 • kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk