3D art, Animation and VFX

Se studieprogram

Høst 2016 (1. semester)

VFX1031
10 sp
VFX1010
5 sp
VFX1050
5 sp
VFX1030
5 sp
VFX1080
5 sp
VFX1060
5 sp
VFX1020
5 sp

Vår 2017 (2. semester)

VFX1031
10 sp
VFX1100
10 sp
VFX1085
5 sp
VFX1070
5 sp
VFX1090
5 sp
VFX1040
5 sp

Høst 2017 (3. semester)

VFX2051
5 sp
VFX2041
5 sp
VFX2031
5 sp
VFX2061
5 sp
VFX2035
5 sp
VFX2020
10 sp

Vår 2018 (4. semester)

VFX2070
15 sp
VFX2080
15 sp

Høst 2018 (5. semester)

Vår 2019 (6. semester)

VFX3300
30 sp

Nord universitet satser stort på dette fagområdet og er nå en av de få universitetene som tilbyr spesialisering innen den kreativt utøvende delen av 3D/VFX. Studiet er svært produksjonsrettet.

I første studieår vil man få en introduksjon til ulike retninger som senere gir mulighet for fordypning. De fem mulige fordypningene i bachelorløpet er tradisjonell kunst, 3D-kunst, animasjon, technical direction (TD) og compositing. I tillegg tilbys generelle emner som fortellerteknikk og animasjonshistorie.

I andre studieår bygges det videre på grunnkunnskapene, med mulighet for fordypning i valgte emner. Første semester vies til forelesninger og øvinger, med produksjonsperiode i andre semester. Studenter ved bachelor i Film/TV har sammenfallende produksjonsperiode og det oppfordres til samarbeid. Universitetet legger også til rette for studenter som ønsker å etablere studentbedrift, og det er anbefalt å gjøre dette i løpet av andre studieår.

Tredje studieår gir mulighet for ytterligere fordypning i valgte emner. Siste semester vies til arbeid på bachelorproduksjon. Studentene oppfordres til samarbeid på tvers av valgretninger for å oppnå høyest mulig produksjonskvalitet. Det er også mulig å samarbeide med studenter fra andre bachelorløp ved universitetet, som f.eks filmeller spillstudenter. I tillegg til dette kan man konkurrere om attraktive internships hos ulike 3D/VFX-hus.
Studentene er også delaktig i å arrangere en årlig internasjonal mediefestival (&Action) med innleide gjesteforelesere fra ledende aktører i bransjen. Universitetet legger også vekt på å delta på andre interansjonale konferanser og bransjetreff.

Prosjektarbeid og entreprenørskap:
Studiet har sterkt fokus på prosjektog teamarbeid. Studenter blir knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og lærer å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Det satses på entreprenørskap. Universitetet er tilknyttet flere lokale næringsinkubatorer, og tilbyr mentoring rundt etablering av firma. Dette er vanligvis en videreføring av eksisterende studentbedrifter med et visst kundegrunnlag, som ønsker å profesjonalisere driften.

Programvare:
På studiet brukes digitale verktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:
- Adobe Creative Cloud
- Trapcode Particular Suite
- Maya
- Mudbox
- UV-Layout Pro
- Zbrush
- PTGui
- Mari
- Nuke
- Arnold render
- Pixar Tractor 2
- Resolume
- DaVinci Resolve
I tillegg til dette kan det bli behov for spesialverktøy i ulike prosjekter.

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Studentene har tilegnet seg kunnskaper, samt et historisk rammeverk om sentrale emner innen tradisjonell kunst, billedkomposisjon, 3D-kunst, animasjon, motion graphics og compositing, og hvordan disse ferdighetene kan implementeres i ulike typer produksjoner.

Ferdigheter:
Studentene må kunne kommunisere ideer visuelt og ha utviklet en god estetisk sans. De må i tillegg beherske de teknikker og verktøy som er bransjestandard for produksjon av høykvalitet 3D/VFX, og hvordan disse kan best benyttes ved ulike typer produksjoner. Studentene må også kunne benytte tilgjengelig teori for å ta riktige beslutninger i ulike produksjonsfaser.

Generell kompetanse:
Studentene behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy relasjonskompetanse. De evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk. Studiet legger vekt på selvstendighet og innovative løsninger, samt forståelse for de behov som denne bransjen krever.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, VFX Houses, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen.
Bachelorgraden kvalifiserer for opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i innog utland.
Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Nord universitet har intensjonsavtaler med Universidad Politécnica de Valencia og Universidad Complutense de Madrid, i Spania. I tillegg har vi aktivt samarbeid med Haapsalu College i Estland. Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon.
Semester- og kopinoravgift.
Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med produksjoner på ulike locations. Flere produksjoner foregår på kveldstid og i helger. Vi anbefaler også studenter å gjøre en investering i noe utstyr selv: Wacom tablet (Intuos 4 eller nyere), minnepenn, ekstern harddisk, headset med mer.
Vurdering i studiet er basert på praktiske oppgaver, refleksjonsnotater, mappeeksamen og muntlige presentasjoner.
Studentevaluering gjennomføres på studieog emnenivå.