Adventure Knowledge

Se studieprogram

Høst 2019 (1. semester)

Valgfrie emner
ENT102L
10 sp
ENT104L
10 sp
Programmet passer både for utenlandsstudenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom faglige aktiviteter og studenter som studerer i Norge. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innafor folkehelse. Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som geologi, friluftsliv, kunst, norsk kulturarv og opplevelsespedagogikk artikuleres i essayer og blogg. I deltakelse med studenter fra mange andre nasjoner vil norske studenter gjennom felles opplevelser og aktiviteter få en økt forståelse om egen og andres kulturelle bakgrunn. Dette er kunnskap som bare utvikles når man kommer tett på hverandre. Studiet er delt i tre separate emner, hver på 10 studiepoeng: Emne 1: Experience of Nature Emne 2: Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage Emne 3: Experience Pedagogy
Læringsutbyttet er forskjellig i de tre emnene studieprogrammet er bygget opp av og omtales nærmere i emnebeskrivelsene. Den røde tråden gjennom studiet er natur- og kulturlandskapet i Nordland, slik man opplever det gjennom geo-, friluftsliv-, kunst- og kulturopplevelser Gjennom et bredt spekter av aktiviteter vil studentene oppnå bevissthet og innsikt i hvordan mennesket tilpasser seg og har tilpasset seg i den nord-norske natur og samfunnsliv. Norske studentene vil få innsikt i og erfaring med hvordan kjente norske omgivelser oppfattes og oppleves av utenlandsstudenter med en annen kulturbakgrunn, en kunnskap som er sentral i forhold til å tilrettelegge for aktiviteter for andre.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Programmet er beregnet for utenlandsstudenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom forskjellige aktiviteter. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innafor folkehelse.

Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som geologi, friluftsliv, kunst, litteratur, kultur skal uttrykkes i et essay, et essay som også skal ta for seg den læringen man får gjennom å lære gjennom opplevelser.

 

Studieprogrammet består av tre moduler (10 studiepoeng hver):

  • Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage
  • Experience of Pedagogy
  • Experience of Nature

Studiet kan inngå i bachelor-programmer, enten ved Nord universitet eller ved andre høgere utdanningsinstitusjoner. Dette må godkjennes ved den enkelte institusjon.

n/a
Studiet retter seg mot utenlandsstudenter ved FLU. Norske studenter vil gjennom studiet få internasjonal erfaring i møte med utenlandsstudenter.
Studentene vil belastes for overnatting på reiser; ca. 300 kr pr natt på obligatoriske reiser spesifisert i emnebeskrivelsene. Det påløper ikke andre kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.