Aquaculture and Environment

Se studieprogram

Høst 2023 (1. semester)

BIO5001
10 sp

 The programme consists of three courses:

• BIO5005: Aquaculture production and

environment

• BIO5008: Environmental pollution and

ecotoxicology

• BIO5001: Fish physiology

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke på grunnlag av realkompetanse.

The programme can be generally regarded as a semester workload in our Master of Biosciences. If the student applies and is accepted into our Master in Biosciences, these courses can be recognised.
«Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.».​
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.