Digital forretningsutvikling

Se studieprogram

Vår 2023 (1. semester)

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha tilegnet seg:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om effektene av den digitale transformasjon av virksomheter og markeder
 • Ha kunnskap om muligheter og utfordringer relatert til digitalisering i virksomheter
 • Ha kunnskap om forholdet mellom forretningsstrategi, digitalisering og bærekraft
 • Ha kunnskap om hvordan organisasjoner og ledelsen påvirker og blir påvirket av digitalisering og bærekraft.

Ferdigheter

 • Kan identifisere, vurdere hvordan digitalisering kan bidra til å realisere driftsmessige og markedsmessige gevinster.
 • Kan analysere bedriftens ressurser og forretningsutviklingsmuligheter.
 • Kan analysere og modellere forretningsprosesser for å kartlegge virkeligheten og lete etter prosessforbedringer.
 • Kan foreslå tiltak for styring og drift av bedriftens digitale ressurser

Generell kompetanse

 • Kan forstå mulighetene og utfordringene ved digitalisering
 • Kan bidra til nytenking og innovasjon der digitalisering brukes som et strategisk forretningsverktøy
 • Kunne analysere og kommunisere ulike problemstillinger innenfor digital forretningsutvikling
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse

Dette emnet er tilrettelagt for kandidater som er i jobb. Undervisningen gjennomføres som nett- og samlingsbasert.

Timeplan (tentativ)

18. januar, kl. 10.00 – 15.00 Introduksjonsforelesning - Digitalisering, forretning​​​sutvikling
Vesterålen campus

19. januar, kl. 09.00 – 15.00 Digitalisering - Informasjonsteknologi
Vesterålen campus

16. februar, 09.00 – 15.00 Organisasjon - Ledelse
Digital


21. mars Utlevering arbeidskrav

21. mars, kl. 09.00 – 15.00 Innovasjon og forretningsutvikling
Digital​

13. april, kl. 09.00 – 15.00 Presentasjon av arbeidskrav. Bærekraft og digitalisering, informasjonssikkerhet
Digital

04. mai, kl. 09.00 - 14.00 Oppsummering av kurs, eksamensforberedelse
Vesterålen campus

Slutten av mai Eksamen

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.