Digital forretningsutvikling

Se studieprogram

Vår 2024 (1. semester)

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha tilegnet seg:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om effektene av den digitale transformasjon av virksomheter og markeder
 • Ha kunnskap om muligheter og utfordringer relatert til digitalisering i virksomheter
 • Ha kunnskap om forholdet mellom forretningsstrategi, digitalisering og bærekraft
 • Ha kunnskap om hvordan organisasjoner og ledelsen påvirker og blir påvirket av digitalisering og bærekraft.

Ferdigheter

 • Kan identifisere, vurdere hvordan digitalisering kan bidra til å realisere driftsmessige og markedsmessige gevinster.
 • Kan analysere bedriftens ressurser og forretningsutviklingsmuligheter.
 • Kan analysere og modellere forretningsprosesser for å kartlegge virkeligheten og lete etter prosessforbedringer.
 • Kan foreslå tiltak for styring og drift av bedriftens digitale ressurser

Generell kompetanse

 • Kan forstå mulighetene og utfordringene ved digitalisering
 • Kan bidra til nytenking og innovasjon der digitalisering brukes som et strategisk forretningsverktøy
 • Kunne analysere og kommunisere ulike problemstillinger innenfor digital forretningsutvikling

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Det er satt opp følgende timeplan:

- 11. januar kl 10.00 til 15.00 Campus Bodø

- 12. januar kl 09.00 til 15.00 Campus Bodø

- 31. januar kl 09.00 til 15.00 Digital samling

- 14. februar kl 09.00 til 15.00 Digital samling

- 6. mars kl 09.00 til 15.00 Digital samling

Innleveringsfrist eksamensoppgave 5. april

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.