Student foran bil med nord.no

Trafikklærer

Stjørdal

Toårig utdanning i trafikksikkerhet, teori og praksis. Jobbmuligheter i hele landet, inkludert skoleverket og Statens vegvesen.


Om studiet

Er du interessert i trafikksikkerhet og vil arbeide med mennesker? Trafikklærerutdanningen går over to år og har studenter fra hele landet. Du får grundig opplæring i teoriske og praktiske kunnskaper du trenger for å bli en dyktig trafikklærer. I studiet lærer du om samspillet i trafikken og utvikler din egen kjøredyktighet.

Hva kan du jobbe som?

Som godkjent trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere - førerkort klasse B. Du kan også arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter, samt bli tilsatt som førerprøvesensor i Statens vegvesen.

Utenlandsopphold

Det finnes ordninger for korte utenlandsopphold som våre studenter kan søke om å få delta på. Faggruppen har samarbeid med Tallinn University og HAMK Häme University of Applied Sciences om utveksling. Nærmere informasjon om våre internasjonale prosjekter vil du kunne få når du er blitt student hos oss.

Videre utdanning

Trafikklærerstudiet inngår som grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelse og akademia. Du kan for eksempel videreutdanne deg videre til å bli trafikklærer på tunge kjøretøy, du kan videreutdanne deg for føreropplæring i de andre førerkortklassene, og til å bli faglig leder ved en trafikkskole.

Etter endt studium kan du ta videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad og mastergrad, f.eks. Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet.

Praksis er en viktig del i studiet. Du får utviklet dine egne ferdigheter som sjåfør, og du lærer å undervise i alle trinnene i en trafikkopplæring. Sistnevnte foregår blant annet gjennom Nord universitet trafikkskole, vår egen trafikkskole. Her er studentene trafikklærere for førerkortelever fra Stjørdal og omegn, under veiledning av våre dyktige praksislærere og i tett samarbeid med medstudenter.

Det er praksisdager hver uke gjennom begge studieår. Praksisemnene har obligatorisk oppmøte.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetansemed spesielle opptakskrav.

Søkere uten generell studiekompetanse, og som er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest, samt ordinær politiattest). Politiattestene leveres etter at søkerne har fått studieplass, og senest 1.oktober.

Spesielle opptakskrav

Per 1. august i opptaksåret må du ha hatt førerkort klasse B (manuelt gir) i minst tre år sammenhengende, eller i minst ett år dersom du i de to foregående årene har hatt førerkort klasse B kode 78 (automatgir). Dette dokumenteres ved å laste opp kopi av begge sidene av førerkortet.

Dersom du har utvidet førerkortet fra automatgir (kode 78) til manuelt gir, må du i tillegg laste opp dokumentasjon fra Statens vegvesen på bestått praktisk førerprøve for klasse B manuelt gir.

Realkompetanse

Generelle krav for realkompetanse gjelder.

Av de fem årene med yrkeserfaring må du dokumentere minimum tre år praksis som er relevant i forhold til trafikklærerutdanning. Mest relevant er det om du har vært yrkessjåfør på tunge kjøretøy over 16 tonn. Relevant er også jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver innen transport- og yrkessjåførområdet / sjåførområdet.

Søkere med realkompetanse vil bli rangert på følgende måte:

1. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, og som har norsk og matematikk på nivå med studiekompetanse

2. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, som har yrkespraksis på både gods- og persontransport, samt fagbrev yrkessjåfør/yrkessjåførfaget

3. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, som har yrkespraksis fra enten person eller godstransport, samt førerkort for klasse CE og DE

4. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, som har yrkespraksis fra enten person eller godstransport

5. Søkere med annen relevant praksis: Jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver innen transport- og yrkessjåførområdet / sjåførområdet

Kunnskap

Kandidaten

 • har solid trafikkfaglig, pedagogisk og didaktisk kunnskap knyttet til føreropplæring klasse B
 • har bred kunnskap om trafikkskolens og føreropplæringens formål, mandat, handlingsrom og betydning i samfunnet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for føreropplæringen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan skape godt læringsmiljø for den enkelte elev, samt bidra til gode relasjoner til og mellom elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • kan foreta selvstendige yrkesetiske analyser og vurderinger i forhold til personlig og faglig utvikling
 • kan vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig, didaktisk og organisatorisk
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset føreropplæring i samsvar med aktuelle forskrifter, lærerplaner og lovverk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • legger bred trafikkfaglig kompetanse til grunn for sitt arbeid som trafikklærer
 • har solid yrkesetisk bevissthet, god vurderingsevne og selvinnsikt
 • har evne til å se trafikkskolen og trafikklærerens didaktiske arbeid i et overordnet samfunnsmessig og kulturelt perspektiv
 • har utviklet endrings- og utviklingskompetanse som danner grunnlag for å møte og utvikle framtidens føreropplæring og trafikkskole
Julie Skjold

Fra trafikklærer til praksisveileder

Julie Skjold er glad hun valgte trafikklærerutdanninga. Hun har trivdes veldig godt i trafikklæreyrket, og nå jobber hun som praksisveileder ved Nord universitet og er med på å utdanne morgendagens trafikklærere.