Videreutdanning oppvekst, språk, kunst og kultur

Lærer underviser elever.

Ledige studieplasser

Her gjennomføres det løpende opptak hvor muligheten for å søke er forlenget frem til ledige studieplasser er fylt opp.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Tromsø
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Er du skoleleder eller leder i barnehage og ønsker å øke din juridiske kompetanse? Juss for ledere er en videreutdanning basert på rammeverket for styrer- og rektorutdanningen. Lederes læring og kompetanseutvikling på det juridiske området står sentralt, og i løpet av studiet skal deltakerne prøve ut kunnskaper i egen organisasjon. 

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Namsos
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert

  Er du lærer i barnehage- eller skolesektoren og ønsker å utvikle din kompetanse i veiledning? Da kan dette studiet være aktuelt for deg!

  Studiet gir formell kompetanse innenfor veiledningsfeltet generelt og tilfredsstiller nasjonale krav som stilles om veiledningskompetanse for praksislærere og mentorer spesielt. Slik vil studiet kunne gi fortrinn til stillinger der det stilles krav til formell veiledningskompetanse.

Søknadsfrist 1. juli

 • Dersom du er kvalifisert til å studere ved høgskole/universitet kan du søke opptak som enkeltemnestudent. Som enkeltemnestudent får du studierett for ett semester. Mer om opptak som enkeltemnestudent finner du her.

  Alle enkeltemner som er åpen for søking finner du i emnesøk.

 • Lenke til mikroemne

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Nettbasert

  -Fornorskingen pågår fortsatt.
  Dette uttalte kommisjonsleder Dagfinn Høybråten da han 1. juni 2023 la fram en rapport om konsekvensene av fornorskingspolitikken.

  Hvordan kan du som jobber i norsk offentlig sektor bidra til forsoning? Hvilken kunnskap om samiske perspektiver, erfaringer og historie trenger du i ditt arbeid? Dette emnet inviterer deg til å reflektere over hvilke konsekvenser sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kan og bør ha for offentlig sektor.

  Målgruppen er ansatte i offentlig sektor. Anbefaler at flere søker fra samme arbeidsplass for å få best mulig utbytte.

 • Lenke til mikroemne

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Nettbasert

  Arbeider du ved en fådeltskole og ønsker mer kompetanse innen aldersblandede grupper og didaktisk arbeid? Fådeltskoledidaktikk 1 tar for seg følgende tema: Aldersblanding, fagdidaktikk – læremidler, ulike læringsarenaer, og planarbeid

  Dette emnet er for deg som arbeider i eller er interessert i aldersblandede klasser med søkelys på muligheter og utfordringer som spesielt kjennetegner denne typen klasser. Det sentrale tema i emnet vil handle om bruk av læremidler sett i sammenheng med fagdidaktiske problemstillinger og planarbeid på ulike nivå.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested:Árran lulesamisk senter, Drag, Hamarøy og Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Vil du lære deg et spennende språk det er stort behov for mer kompetanse i? På dette nybegynnerstudiet vil du lære deg å kommunisere muntlig og skriftlig på lulesamisk i både dagligliv, jobb- og studiesammenheng. Gjennom diverse praktiske aktiviteter vil du få øvelse i å bruke språket i ulike situasjoner.

  Ved å lære deg lulesamisk kan du bidra til et løft for det svært truede språket. Lulesamisk språkkompetanse vil gi deg et fortrinn i mange jobber, da det er stor etterspørsel etter lulesamiskspråklige arbeidstakere, spesielt innen utdannings- og helsesektoren. Du vil også kunne søke deg til videre studier i lulesamisk for å fordype kunnskapen din. Vil du skaffe deg en attraktiv og sjelden kompetanse? Søk opptak til Lulesamisk begynnernivå!

Søknadsfrist 15. juli

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Levanger/Snåsa
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert deltid

  Lær deg sørsamisk - og få en eksklusiv og ettertrakta kompetanse!

  På studiet Sørsamisk begynnernivå del 2 får du bygge videre på din språkkompetanse i sørsamisk. Begynnernivåemnene er rettet mot de som ønsker å arbeide for å styrke samisk språk, kultur og samfunn ved å ta i bruk språket og legge til rette for flere språkdomener der sørsamisk kan bli brukt.

  Du lærer å snakke, forstå og ta del i samtaler på sørsamisk. I tillegg inneholder studiet enkle lese- og skriveøvelser og det grunnleggende om oppbyggingen av det sørsamiske språket.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert deltid

  Lær deg sørsamisk - og få en eksklusiv og ettertrakta kompetanse!

  På studiet Sørsamisk begynnernivå del 4 får du bygge videre på din språkkompetanse i sørsamisk. Begynnernivåemnene er rettet mot de som ønsker å arbeide for å styrke samisk språk, kultur og samfunn ved å ta i bruk språket og legge til rette for flere språkdomener der sørsamisk kan bli brukt.

  På del 4-emnet lærer du å bruke sørsamisk i akademiske og profesjonelle kontekster, og studiet kvalifiserer deg for inntak på sørsamisk bachelorgrad eller lӕrerutdanning på Nord universitet.

  Utdanningen gir deg mange muligheter innen arbeidslivet. Behovet for kompetanse i sørsamisk språk og kultur er stort både innenfor barnehager, skoler, helse og offentlig forvaltning, både innen kultursektoren og som språkkonsulenter og oversettere.

  Er du klar for å bli profesjonell i sørsamisk? Start med å søke Sørsamisk begynnernivå del 4!

Søknadsfrist 15. august

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Samlingsbasert

  Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Søknadsfrist 1. november

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert

  "Fuglekjennskap Nettbasert" er et studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd, uavhengig av fuglenes alder, kjønn og årstidsvariasjoner. Studiet gjennomføres på nett, med bruk av interaktive læringsmetoder. Se lenke til nettsiden under. Det er også svært viktig at du leser mer om studiet, blant annet hvordan opptak og gjennomføring foregår, på nettsiden det er lenket opp til under.

Om oss

Nord universitet tilbyr videreutdanning for deg som jobber i barnehage, grunnskole, videregående skole og kulturskole. Vi bidrar til å utvikle praksisfeltet og lærerutdanningene er profesjonsrettet og praksisnære.

Kontaktinformasjon til studieveiledere står på studieprogramsidene.

EVU-satsninger

Studieprogram

På finn studieprogram kan du filtrere studietilbudene på studiested, fagområde, utdanningstype, fakultet, studieform, oppstart og om studieprogrammet er åpent for søking nå.

Mikroemner

Korte, spesialiserte og ofte nettbaserte emner på 1-3 studiepoeng. Hvert enkelt mikroemne kan gjennomføres uten forkunnskaper fra andre mikroemner.

Enkeltemnestudent

Søknadsfrister for å bli enkeltemnestudent er 1. juli og 15. november og du får du studierett for ett semester. Husk å sjekke informasjon om ​spesielle opptakskrav for emner du ønsker å ta. Informasjon om dette finner du på nettsiden til emnet, under "Adgangsregulering" og "Forkunnskapskrav". 

Videreutdanninger som har vært utlyst:

Dette er videreutdanninger som har vært utlyst, og hvor søknadsfristen er gått ut. Flere av disse vil tilbys igjen, og de vil da bli publisert igjen på denne siden med ny søknadsfrist.

Studier:

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Ønsker du å utvikle deg i rollen som barnehagelærer og styrke din profesjonsutøvelse i barnehagen? Emnet vil gi studentene avanserte ferdigheter i å kritisk analysere egen profesjonsrolle og barnehagens innhold. Profesjonsteori, bruk av profesjonelt skjønn og globale, nasjonale og lokale diskurser om barn, barndom og barnehage er sentrale tema i emnet.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, Heltid

  Vil du bli en bedre underviser i kunst og håndverk?

  Studiet passer for lærere, barnehagelærere, kulturarbeidere, seniorer og andre som har lyst til å utforske bærekraftige metoder, materialer, verktøy og maskiner.

  Undervisningen har fokus på praktisk arbeid i universelt utformede og oppgraderte verkstedmiljøer. Er du klar for mer kompetanse i kunst og håndverk?

  Søk bærekraftig kunst og håndverk hos oss!

  Studiet består av tre emner på 10 studiepoeng hver. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å gjennomføre.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Nettbasert, heltid

  Som verdensborgere i vår tid har mennesker behov for gode språkkunnskaper og flerkulturell innsikt. Engelsk er et verdensspråk som spiller en helt sentral rolle i utdanning, arbeidsliv, kommunikasjon, fritid og for den enkeltes utvikling. 

  Engelsk årsstudium har relevans for et vidt spekter av yrker innen kultur- og samfunnsliv, både i offentlig og privat sektor.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Ernæringsmessig riktig kosthold spiller en vesentlig rolle både som grunnlag for god helse, og som forebygging og behandling av en rekke sykdommer og helserelaterte plager. I studiet vektlegges samfunnsernæring med fokus på helsefremmende og bærekraftig kosthold. I undervisningen inngår praktisk matlaging for å sikre ferdigheter som grunnlag for å planlegge og tilberede ernæringsmessige fullverdige måltider for ulike grupper.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Meråker
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Har du lyst til å lære mer om hvordan biologiske, fysiske og psykologiske faktorer påvirker ferdigheter og prestasjoner i ulike utholdenhetsidretter, og samtidig satse på en karriere innen langrenn eller skiskyting? Da er dette studiet noe for deg! Studiet er lagt til Meråker og er et deltidsstudium tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og andre utholdenhetsidretter. Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet til Meråker videregående skole. Nord universitet samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettstudier
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Heltids nettstudie

  Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening, og hurtighetstrening.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert, Heltid

  Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening og hurtighetstrening. Behovet for personer med denne kompetansen er stort og voksende i hele Norge - og globalt.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Vil du lære mer om folkehelse, folkehelsearbeid og hvordan du kan bidra til å fremme helse og redusere sosial ulikhet i helse i lokalsamfunn? Da er dette studiet for deg!

  Studieprogrammet er lagt på mastergradsnivå og inngår som en fordypning ved master i helsevitenskap.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert, deltid

  "Fuglekjennskap Nettbasert" er et studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd, uavhengig av fuglenes alder, kjønn og årstidsvariasjoner. Studiet gjennomføres på nett, med bruk av interaktive læringsmetoder.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Studiet tar for seg pedagogikkens historie, idégrunnlag og plass i samfunnet. Sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk står også sentralt. Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. 

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Meråker
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Har du lyst til å lære mer om forskning og utviklingsarbeid relatert til idrett, og samtidig satse på en karriere innen langrenn eller skiskyting? Da er dette studiet noe for deg!

  Studiet er lagt til Meråker og er et deltidsstudium tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og skiskyting. Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet til Meråker videregående skole.

  Nord universitet samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Meråker
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Studiet er tilrettelagt for deg som er på eller vil nå et høyt nivå innen langrenn, skiskyting eller randone som utøver eller trener. Dette er et fleksibelt studium i idrett der undervisningen er digital og samlingsbasert.

  Studiet gir deg teoretisk og praktisk kompetanse for å utvikle deg til et høyt internasjonalt nivå og samtidig en utdannelse som kvalifiserer til å jobbe som trener i klubb, krets og landslagsnivå. Studiet kombinerer teori og praksis som gir en helhetlig forståelse av forhold som påvirker deltagelse, utvikling og læring på alle nivå fra barneidrett til toppidrett. Det vektlegges utvikling av praktisk-pedagogisk kompetanse, samt kritisk tenking rundt dagens beste praksis, teori og trenerrollen. 

  Det unike med studiet er det faglige knyttes nært opp til din utvikling som utøver og skreddersys for at du skal kunne kombinere toppidrett og studier. 

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for stort ensemble, teater, filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger.

  Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng. I komponering for ensemble, vil vi samarbeide med lokale ensembler for utprøving.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Studieprogrammet dekker KRLE faget i skolen og gir undervisningskompetanse. Det gir en innføring i de levende verdensreligionene samt fagene filosofi, livssyn og etikk.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Ønsker du videreutdanning som ivaretar skapende fag i grunnskolen, samt utvikle egne kreative evner innenfor materialbaserte, og kunstbaserte kompetanseområder?

  Dette studiet vektlegger praktisk skapende arbeid i sammenheng med teori. Estetiske læringsteorier ses i lys av læreplan for kunst og håndverk (KHV01-02). 

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert, Heltid

  Hva gjør egentlig en logoped? Handler det mest om uttaleforstyrrelser hos barn eller er det noe mer? Hva er egentlig taleflytvansker og hva er dysfagi? 

  Logopeder arbeider med ulike former for kommunikasjonsvansker knyttet til språk-, tale-, og/eller stemmeforstyrrelser, samt med svelgevansker. Dette er hovedområdene du lærer om i utdanningen. Les mer om organiseringen og innholdet i studiet i studieplanen. Informasjon om samlinger og praksis finner du lengre ned på denne siden.

  Logopeder jobber med mennesker i alle aldre. Noe som gjør at behovet for logopeder er stort – både i helsesektoren og utdanningssektoren. 

  Vi tilbyr en utdanning som gir attraktiv og viktig kompetanse, som samfunnet trenger. Søk master i logopedi! 

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 120
  Studieform: Nettbasert, Heltid

  Nå kan du ta en master i barnehagepedagogikk. Studiet passer for deg som har en bachelor i barnehagelærerutdanning, og som vil videreutvikle deg. Gjennom utdanningen blir du en bedre leder og får mer kompetanse på endringsledelse. Du blir tryggere i rollen din, både i arbeidet i barnehagen og i møte med samarbeidspartnere. Studiet gir deg en attraktiv kompetanse.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Bodø, Levanger
  Studiepoeng: 120
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  ilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Ønsker du å fordype deg i dette viktige temaet?

  Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående opplæring innenfor en av fordypningene:

  • Spesialpedagogikk
  • Yrkesdidaktikk
  • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). - Ikke opptak høsten 2024.
 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, Heltid

  Mat og helse er et svært viktig fag i grunnskolen sett i et folkehelseperspektiv. I dette studiet får du en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å undervise i mat og helse. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets helsefremmende perspektiv. Studiet er et fulltidsstudium.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Vil du fordype deg i mat og måltiders kulturelle og miljømessige dimensjoner, i matkultur og i bærekraft i mat og helse? Vi tilbyr en fleksibel og desentralisert videreutdanning i mat og helse, skreddersydd for deg som allerede underviser i faget i skolen. Mat og helse er et svært viktig fag i grunnskolen, både for folkehelse og livsmestring.

  Er du klar for å få mer kompetanse i mat og helse? Søk Mat og helse 2 hos oss!

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle mangfoldet.
  Som annen tradisjonskunnskap har joiken fram til nå i stor grad blitt videreført gjennom muntlig overlevering mellom generasjoner. Vi lever i et samfunn der hele verden finns innen rekkevidde, og der påvirkningen fra en global mediekultur er sterk. Om vi i tillegg ønsker å beholde en lokal identitet i våre kulturelle uttrykk kreves det bevisste valg fra vår side. Dette studietilbudet kan være et viktig bidrag i den hensikt.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 120
  Studieform: Samlingsbasert, Heltid

  Master i musikk- og ensembleledelse fokuserer særlig på lærings- og ledelses-prosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer fra i ulike praksisfelt og for ulike målgrupper. Gjennom ulike ensembler og ulike settinger, skal man utveksle og prøve ut nye idéer, sett bl. a. i forhold til mer vanlige utøvelses- og ledelses-tradisjoner. 

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Har du lyst til å lære metodene som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke musikk, sang og bevegelse som et arbeidsverktøy kan arbeidsdagen bli lettere og enda mer inspirerende. Dette er nyttige verktøy for deg som jobber innen helse i en krevende tid.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Ønsker du å utvikle deg som leder i barnehagen?

  En viktig del av jobben som barnehagelærer, er å være leder. Du leder barn og du leder voksne. I dette studiet blir du en bedre pedagogisk leder og veileder. Pedagogisk ledelse og veiledning i barnehagen vil gi deg avanserte kunnskaper og ferdigheter knyttet til pedagogisk ledelse og veiledning.

  Studiet er en del av master i barnehagepedagogikk.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Har du høyere utdanning og ønsker å bruke den til å undervise barn og/eller ungdom? Med PPU får du den praktisk-pedagogiske kompetansen du trenger. Nord universitet tilbyr PPU med ulike didaktikker som samfunnsfag, naturfag, fremmedspråk, matematikk (ikke opptak 2024), kroppsøving og musikk. Kombinasjonen av pedagogikk, didaktikk og praksis på ulike skoletrinn gjør deg rustet til en givende og spennende hverdag i læreryrket. Deltidsstudiet går nettbasert over to år og kvalifiserer deg til fast ansettelse som lærer på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.Det legges opp til at praksisperiodene kan gjennomføres i nærheten av der du bor.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Bodø, Levanger
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Har du lyst til å bli yrkesfaglærer og bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta opplæring? Er du glad i å jobbe med ungdom? Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i forholdet mellom individ og samfunn? Ønsker du å videreutvikle din relasjonskompetanse? På dette studiet lærer du om menneskers sosialiserings- og danningsprosesser i det seinmoderne samfunnet og om ulike utfordringer og metodiske tilnærminger i rådgivning. Du får også arbeide med din personlige utvikling som profesjonell rådgiver.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Ønsker du å skaffe deg kompetanse for rådgivningsarbeid i skolen eller i annen offentlig/privat virksomhet? Er du interessert i å lære ulike rådgivningsformer? Ønsker du å kunne drive utviklingsarbeid på systemnivå? På dette studiet lærer du sosialpedagogisk rådgivning og karriererådgivning og du får arbeide med innovasjon på et rådgivningsfelt du har spesiell interesse for.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Er du lærer, korleder eller musiker og vil fordype deg i rytmisk korledelse eller joik? Da kan dette samlingsbaserte studiet passe for deg.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Nettbasert, heltid

  Er du lærer og ønsker samfunnsfag i fagkretsen? Ønsker du samfunnsfag som en del av en bachelor- eller mastergrad? Årsenhet samfunnsfag passer for deg som ønsker forskningsbasert og oppdatert kunnskap om innhold og undervisning i samfunnsfag etter den nye læreplanen. 

  Studiet består av fire emner som til sammen dekker et bredt spekter av samfunnsfaglige tema og samfunnsfagsdidaktikk.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettstudie

  Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen. Gjennomført Samfunnsfag 1 er en fordel, men ikke nødvendig for å ta Samfunnsfag 2.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nesna
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Studiet gir et godt faglig grunnlag for spesialpedagogisk arbeid. Det gir oversikt og breddekunnskap om lære- og funksjonsvansker som lærere vil møte på i sitt arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

  Spesialpedagogikk breddestudium (tidligere spesialpedagogikk 2) har endret navn til Spesialpedagogikk - ulike lære- og funksjonsvansker.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Uteområdet som som læringsarena (UTOLA) er et studium som tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske ferdigheter, slik at uteområdene blir en bedre undervisningsarena enn klasserommet. Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng som går annethvert år.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Nettstudie

  Veiledning i interkulturelt perspektiv er et studium som gir formell kompetanse i veiledning i en tverrkulturell kontekst i utdanning og yrke.

  Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i sitt arbeid. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester der språklige og kulturelle forskjeller spiller inn.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Namsos
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Nett- og samlingsbasert

  Er du eier eller leder i barnehage- og skolesektor og er interessert i å utvikle din kompetanse i veiledning og dialog relatert til barnehage- og skoleutvikling? Da kan dette studiet være aktuelt for deg!

  Studiet er rettet mot kommuner i Namdalsregionen, og er en del av et prosjekt som er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Studiet er et nettbasert videreutdanningstilbud for barnehagelærere og lærere i grunn – og videregående skole på masternivå. Nytt av året er at andre med relevant profesjonsutdanning på bachelornivå som f.eks. politi, sykepleie, sosialt arbeid, barnevernspedagog og vernepleier også kan søke opptak. Studiet gir teoretisk og praktisk fordypning i tilrettelegging og ledelse av kvalifisert veiledning som bidrar i studentenes, de nyutdannedes og kollegaers profesjonsutvikling, både på individ og gruppenivå.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø og Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Studiet bygger videre på modul 1. Det utdanner veiledere, praksislærere og mentorer som kan tilby kvalifisert veiledning og utviklingsstøtte som bidrar til veisøkers, studentenes og de nyutdannedes profesjonsutvikling, samtidig som dette kan medvirke til varige endringer i egen organisasjon. Studiet skal bidra til kvalifisering av lærere som skal være praksislærere for masterstudenter i utdanningsløp og mentorer for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert, deltid

  Studiet er et nettbasert videreutdanningstilbud på masternivå, primært for barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og bygger på modul 1 og modul 2. Nytt av året er at andre med relevant profesjonsutdanning på bachelornivå som f.eks. politi, sykepleie, sosialt arbeid, barnevernspedagog og vernepleie også kan søke opptak. Studiet gir fordypet kunnskap i profesjonsfaglig veiledning – individuelt og i gruppe.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Yrkesdidaktikk er rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring i skole og bedrift. Studiet legger vekt på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis.

  Emnene fra dette studieprogrammet inngår også i master i tilpasset opplæring, fordypning yrkesdidaktikk.

Mikroemner:

Korte, spesialiserte og ofte nettbaserte emner på 1-3 studiepoeng. Hvert enkelt mikroemne kan gjennomføres uten forkunnskaper fra andre mikroemner.

 • Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger på kveldstid

  I dette emnet blir du introdusert til rollen av rytme og rim i muntlige, engelske tekster. Den økte bevisstheten vil styrke din kommunikasjonsevne, samtidig kan du overføre den nye tekstkompetansen til barn og ungdom i din egen arbeidspraksis.

  Studiet er tilpasset folk i arbeid, og samlingene vil foregå på ettermiddagstid.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Er demokratiet i krise? Og hvis så, hvordan skal vi forstå den krisen demokratiet befinner seg i? Emnet Demokratiets endelikt? Et blikk på demokratiet i det 21. århundret drøfter demokratiets stilling i verden i dag og gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokrati og medborgerskap – både som undervisningstema i skolen eller i videre samfunnsvitenskapelige studier.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 3 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Kunne du tenke deg å lære hvordan man hilser, introduserer seg og snakker om arbeidsliv på sørsamisk?
  Studiet er særlig relevant for deg som er offentlig ansatt, eller for deg som ønsker et grunnlag for videre studier i sørsamisk.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 3 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Ønsker du å lære ord og uttrykk og samtalemåter om nӕrmiljø, samfunn og samiske arbeidsarenaer?
  Da er dette studiet for deg!

 • Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Are you interested in learning more about how to communicate effectively across different cultures? Do you have a passion for clear, crisp, and socially aware English communication? The micro-course “Diversity and Intercultural Communication” engages these themes and more in an interactive and positive environment.