Videreutdanning skole, barnehage og oppvekst

Lærer underviser elever.

Løpende opptak:

 • Se studieprogram
  Studiested: Stjørdal og Tromsø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Opptak for ledige studieplasser gjøres etter "først-til-mølla" når krav til opptak er oppfylt. Opptakskravene står beskrevet på siden for studieplan. Søkemuligheten fjernes så snart plassene er fylt opp. Seneste søknadsfrist er 31. mai 2023.

Søknadsfrist 01. august

 • Se studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Nettbasert

Søknadsperiode
01. oktober - 15. november 2023

 • Se studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Deltid - samlingsbasert

 • Se studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettstudie

Om oss

Nord universitet tilbyr videreutdanning for deg som jobber i barnehage, grunnskole, videregående skole og kulturskole. Møt et arbeidsmarked og samfunn i endring med ny kompetanse.

Nord universitet bidrar til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, og derfor er lærerutdanningene profesjonsrettet og praksisnære.

Se alle studietilbud ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Våre studenter spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Du finner kontaktinformasjon til studieveiledere på de ulike studieprogramsidene.

Finn informasjon om opptak.

Les mer om ordninger: