Videreutdanning oppvekst, språk, kunst og kultur

Lærer underviser elever.

Ledige studieplasser våren 2024

Informasjon om opptak til ledige studieplasser finner du her.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø og Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Studiet bygger videre på modul 1. Det utdanner veiledere, praksislærere og mentorer som kan tilby kvalifisert veiledning og utviklingsstøtte som bidrar til veisøkers, studentenes og de nyutdannedes profesjonsutvikling, samtidig som dette kan medvirke til varige endringer i egen organisasjon. Studiet skal bidra til kvalifisering av lærere som skal være praksislærere for masterstudenter i utdanningsløp og mentorer for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående.

Søknadsfrist 10. desember

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Namsos
  Studiepoeng: 5 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Er du eier eller leder i barnehage- og skolesektor og er interessert i å utvikle din kompetanse i veiledning og dialog relatert til barnehage- og skoleutvikling? Da kan dette studiet være aktuelt for deg!

  Studiet er rettet mot kommuner i Namdalsregionen, og er en del av et prosjekt som er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Søknadsfrist 1. februar - mikroemner

 • Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger på kveldstid

  I dette emnet blir du introdusert til rollen av rytme og rim i muntlige, engelske tekster. Den økte bevisstheten vil styrke din kommunikasjonsevne, samtidig kan du overføre den nye tekstkompetansen til barn og ungdom i din egen arbeidspraksis.

  Studiet er tilpasset folk i arbeid, og samlingene vil foregå på ettermiddagstid.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Er demokratiet i krise? Og hvis så, hvordan skal vi forstå den krisen demokratiet befinner seg i? Emnet Demokratiets endelikt? Et blikk på demokratiet i det 21. århundret drøfter demokratiets stilling i verden i dag og gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokrati og medborgerskap – både som undervisningstema i skolen eller i videre samfunnsvitenskapelige studier.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 3 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Kunne du tenke deg å lære hvordan man hilser, introduserer seg og snakker om arbeidsliv på sørsamisk?
  Studiet er særlig relevant for deg som er offentlig ansatt, eller for deg som ønsker et grunnlag for videre studier i sørsamisk.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 3 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Ønsker du å lære ord og uttrykk og samtalemåter om nӕrmiljø, samfunn og samiske arbeidsarenaer?
  Da er dette studiet for deg!

Videreutdanninger som har vært utlyst

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Nettstudier
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Heltids nettstudie

  Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening, og hurtighetstrening.

 • Se studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettstudie

  Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant for undervisning i fag som samfunnsfag, historie og geografi i den videregående skolen.

  Gjennomført Samfunnsfag 1 er en fordel, men ikke nødvendig for å ta Samfunnsfag 2.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø og Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Studiet bygger videre på modul 1. Det utdanner veiledere, praksislærere og mentorer som kan tilby kvalifisert veiledning og utviklingsstøtte som bidrar til veisøkers, studentenes og de nyutdannedes profesjonsutvikling, samtidig som dette kan medvirke til varige endringer i egen organisasjon. Studiet skal bidra til kvalifisering av lærere som skal være praksislærere for masterstudenter i utdanningsløp og mentorer for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Nettstudie

  Veiledning i interkulturelt perspektiv er et studium som gir formell kompetanse i veiledning i en tverrkulturell kontekst i utdanning og yrke.

  Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i sitt arbeid. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester der språklige og kulturelle forskjeller spiller inn.

Om oss

Nord universitet tilbyr videreutdanning for deg som jobber i barnehage, grunnskole, videregående skole og kulturskole. Vi bidrar til å utvikle praksisfeltet og lærerutdanningene er profesjonsrettet og praksisnære.

Kontaktinformasjon til studieveiledere står på studieprogramsidene.

Studieprogram

Alle kortere studier, årsstudier og master (1-2 år) som tilbys av fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag høst 2023 og vår 2024.

Les mer om ulike EVU-satsninger