Videreutdanning trafikkfag

For framtida: Førsteamanuensis ved faggruppe trafikk på Stjørdal, Giuseppe Marinelli, tror det er viktig å bruke kjøresimulator i forskning for i neste runde å kunne forberede morgendagens trafikanter på framtidsteknologi. Foto: Inger E. Eftevand Orvin.

  Aktuelle søknadsfrister:

  Søknadsfrist 15. august

  • Se studieprogram
   Studiested: Stjørdal
   Studiepoeng: 0 (kurs)
   Studieform: samlingsbasert
   Samlingsdato: mandag 11. og tirsdag 12. september

   Om oss

   Nord universitet har et nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere. Ved studiested Stjørdal tilbys et bredt utvalg videreutdanninger innen trafikkfag.

   Nord universitet tilbyr studier innen trafikant og kjøretøy på oppdrag fra Statens vegvesen. Studiene er bygd opp av ulike moduler som til sammen bygger kompetanse for ansatte innenfor ulike deler av Trafikant- og kjøretøyseksjonen

   Ta kontakt med studieveilederen som er tilknyttet det enkelte studieprogrammet.

   Kontaktinformasjon til studieveilederen finner du på studieprogramside.

   Informasjon om opptak finner du her.