Trafikkskole

Ønsker du å redusere kostnadene til kjøreopplæring og samtidig være sikret en god kjøreopplæring?
Studiestedsbygg på Stjørdal

Så hyggelig at du ser på muligheten av å ta trafikkopplæringen hos oss. Ønsker du å søke?

Hovedopptak for kull 2022 (De som er født i 2007 og tidligere) er gjennomført og disse elevene er i gang med sin trafikkopplæring hos oss.

Vi har imidlertid opptak hele året. Dersom du har trafikalt grunnkurs er det mulig å søke. Du blir da satt på venteliste for plassering i bilgruppe. Vi supplerer med elever til våre studenter gjennom hele året.

Søknader for kull 2023 åpner 1. mars. Det kan søkes frem til hovedopptaket foregår i slutten av august 2023. Har du søkt men ikke fått plass innen 1. mars 2024 må du legge inn ny søknad for å bli med på opptaket høst 2024.

Om trafikkskolen

Nord universitet, Stjørdal har som mål å sikre sine trafikklærerstudenter en yrkesrettet og moderne trafikklærerutdanning. Ett av virkemidlene er driften av øvingsskolen Nord universitet Trafikkskole.  Her kan du som ønsker å ta førerkort søke om plass for å bli en av våre øvingselever!

All kjøreopplæring foregår på Stjørdal mellom kl. 08.30 og 14.00, på studentenes praksisdager. All teoretisk opplæring foregår også på Stjørdal, og hovedsakelig på ettermiddagstid.

Trafikkskolen er tilknyttet Nord universitet. Som universitetsskole vil det forekomme forskning i undervisningssammenheng.

Opptak

Hver høst i august/september foretar vi et hovedopptak av kjøreelever til skolen. Vanligvis tar vi inn ca. 120 kjøreelever. Et eventuelt tilbud om plass vil bli sendt ut til din e-post, og du må da svare innen en gitt tidsfrist om du ønsker å takke ja til plassen.

Vi forbeholder oss retten til å sette sammen elevgruppen etter hva som anses som mest hensiktsmessig med tanke på læresituasjon og undervisning. Momenter som vurderes er blant annet:

 • Alder. Vi ønsker primært at du som søker er 16-17 år.
 • Bosted - nærhet til Nord universitet, Stjørdal
 • Fordeling av kjønn
 • Gode norskkunnskaper - all opplæring og kommunikasjon foregår på norsk

Du må være villig til å bruke tid til kjøreopplæring over en lengre periode - dette fordi våre studenter gjennomfører en 2-årig trafikklærerutdanning. Om du får plass ved Nord Universitet Trafikkskole i hovedopptaket høsten 2022, så kan du bli ferdig med obligatoriske kjøretimer våren 2024. Høsten 2022 er det obligatorisk trafikalt grunnkurs for elevene. Selv om du har tatt dette tidligere må du regne med å ta dette på nytt ved Nord universitet. Vi foretar suppleringsopptak hele året etter behov. 

Søknad ​

Vær oppmerksom på at søkerlisten blir slettet siste dag i februar, og om du ikke har fått plass innen da må du søke på nytt etter denne datoen for å fortsatt være registrert som søker.​

Kostnadene ved å ta førerkortet via Nord universitet trafikkskole er per 01.01.2023:

 • Administrasjonsgebyr Nord universitet: kr. 2850,-
 • Lærebok og arbeidsbok for teoriundervisningen: ca. kr. 500,-
 • Gebyr til teoriførerprøve (per jan 2023) kr. 350,-
 • Gebyr for praktisk førerprøve (per jan 2023) kr. 1190,-
 • Gebyr for utstedelse av førerkort (per jan 2023) kr. 210,-
 • Fotografering (per jan 2023) kr. 70,-
 • Utgifter til eventuell legeattest
 • Transport til og fra Nord universitet trafikkskole

Oppdatert 15. februar 2023​

Det tas forbehold om endringer av satsene hos Statens Vegvesen. Prisene varier også ut fra nett/oppmøte.

I tråd med læreplanen har vi følgende beskrivelse av god bilkjøring:

 • følg lover, regler og forskrifter
 • kjør med lav risiko for fare og uhell
 • hvis omtanke for folks helse og miljøet
 • bidra til flyt og trafikkavvikling
 • vis evne til å samhandle med andre trafikanter​