TRANSACT

Transformative capabilities of the accounting profession: Study of the Norwegian small and medium accounting practices

TRANSACT-prosjektet tar for seg små og mellomstore regnskaps- og revisjonspraksiser (SMP) i Norge. 

Prosjektet studerer hvilke faktorer som påvirker lederne i disse SMP’ene, og deres evne til proaktivt å tilpasse seg et raskt skiftende samfunn. Dette gjelder blant annet innenfor utvikling av produkter og tjenester til andre små og mellomstore selskaper som legger vekt på å ha oppdatert, relevant og tidsriktig informasjon som muliggjør en bærekraftig utvikling – både innenfor næringsliv og offentlig forvaltning. 

Tidligere forskning viser at SMP’er sliter med å ta i bruk innovasjoner og ny kunnskap for å forbedre regnskap og revisjonstjenester. 

TRANSACT skal utvikle ny kunnskap om hvordan proaktive evner og transformative muligheter for SMP’ene kan sikre fremtidig overlevelse og velstand både for næringen selv og for samfunnet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet, flere andre norske aktører, og nasjonale og internasjonale akademiske partnere.

Målet med prosjektet er å levere tverrfaglig akademisk forskning av høy
kvalitet som kombinerer regnskap, revisjon, framsyn, entreprenørskap og innovasjonsdisipliner i ett og samme forskningsprosjekt. 

Gjennom prosjektet skal det utvikles nye metoder som skal analysere samfunnstrender, og identifisere de dynamiske og transformative evnene som profesjonen trenger. Målet er at disse skal kunne brukes til både til å forbedre dagens regnskaps- og revisjonspraksis, og til å utforme relevante utdanningsprogrammer.

Prosjektet vil bidra til: 

  1. ​å forbedre utdanningen av fremtidige endringsagenter i regnskap og revisjon ved å innføre nye og innovative utdanningsmetoder; 

  2. øke konkurranseevnen ved å gi aktører i regnskaps- og revisjonsbransjen nødvendige analyseverktøy som proaktivt kan forme deres fremtid

  3. å forbedre private og offentlige aktørers beslutningsevne.

Publiseringer

Masteroppgaver:

Hvordan påvirker ny teknologi regnskapsførerselskapene? Har regnskapsførers rolle endret seg som følge av ny teknologi? 2022 Kristina Eriksen og Andreas Malmo Moe
https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/handle/11250/3043021

Økonomisk kriminalitet øker og revisorloven endres; Er revisors rolle også i endring? 2022 Sofie Varmedal
https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/handle/11250/3043716

Dynamiske endringer i regnskap og revisjon: Hvordan forholder profesjonsstudiet MRR seg til endringer i markedet?​
År: 2021, Forfattere: Kustås, André; Bui, Johnny

Careful Digitalization: Service Innovation in Audit Small and Medium Practices in Pakistan
År: 2021, Forfattere: Meraj, Nawaz; Mir, Sunila

Scenario planning in the accounting industry: How can the use have significance for the dynamics of management control systems?​
År: 2021, Forfattere: Bjørnvoll, Mats Stolpen; Tjønnøy, Sindre Hammer

 

Vitenskapelige artikler:

Verken avdekkende eller forebyggende: Analyse av revisors rolle i utfall av økonomiske straffesaker​. Varmedal, S., Bourmistrov, A. and Gilberg, B. (2022) MAGMA, #5, 97-105
 
“Risk appetite and innovativeness in an era of digitalization: The impact of institutional logics on the risk perception of small and medium-sized accounting firms”, in Henk Oliver 2022 One-size-fits-all? The role of internal control for identifying and mitigating risks of interorganizational relationships, PhD Thesis, Nord University Business School

Volodina, T.Grossi, G. and Vakulenko, V. (2022), "The changing roles of internal auditors in the Ukrainian central government​", Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.

Creativity, proactivity and foresight
År: 2022, Forfattere: Bourmistrov, Anatoli; Åmo, Bjørn Willy
Tidsskrift: Technological Forecasting & Social Change

From educating agents to change agents: experince of using foresight in accounting education
År: 2020, Forfatter: Bourmistrov, Anatoli
Tidsskrift: Journal of Accounting and Organizationak Change​​
Prosjektperiode: 
2020-2024
 
Prosjektleder: Professor Anatoli Bourmistrov
 
Samarbeidspartnere:
Den norske Revisorforening, Econa, INTUNOR, Nordland Fylkeskommune, PowerOffice, Regnskap Norge, Samarbeid mot Svart Økonomi, Økonomiforbundet
 
Finansiering:
Forskningsrådet programmet PROFESJON