Universitetsledelsen

Ledergruppen ved Nord universitet består av rektor, prorektor for utdanning, prorektor for forskning og utvikling, direktør for økonomi og HR, direktør for digitalisering og infrastruktur samt dekanene ved de fem fakultetene.
Rektor Hanne Solheim Hansen

Hanne Solheim Hansen
Rektor

E-post: hanne.s.hansen@nord.no

Ketil Eiane
Prorektor for forskning og utvikling

E-post: ketil.eiane@nord.no

Levi Gårseth-Nesbakk
Prorektor for utdanning

E-post: levi.garseth-nesbakk@nord.no

Lasse Finsås
Direktør for digitalisering og infrastruktur

E-post: lasse.finsas@nord.no

Anne-Line Bosch-Strand
Direktør for økonomi og HR

E-post: anne-line.b.strand@nord.no

Mette Sørensen
Dekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur

E-post: mette.sorensen@nord.no

Elisabet Ljunggren
Dekan Fakultet for samfunnsvitenskap

E-post: elisabet.c.ljunggren@nord.no

Gry Agnete Alsos
Dekan Handelshøgskolen

E-post: gry.a.alsos@nord.no

Rosemary Kate Martin
Dekan Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

E-post: rosemary.k.martin@nord.no

Gøril Ursin
Dekan Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

E-post: goril.ursin@nord.no