Aktuelle søknadsfrister for videreutdanning

Veiledningspedagogikk

Fortløpende opptak

 • Se studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 5
  Studieform: deltid samlingsbasert

  Merk! Opptak av kvalifiserte søkere gjøres etter "først til mølla" prinsippet. Opptakskrav og informasjon om samlinger står beskrevet på siden for studieplan.
  Seneste søknadsfrist er 5. november 2023

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal og Tromsø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Opptak for ledige studieplasser gjøres etter "først-til-mølla" når krav til opptak er oppfylt. Opptakskravene og informasjon om samlinger står beskrevet på siden for studieplan.
  Søkemuligheten fjernes så snart plassene er fylt opp.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Opptak for ledige studieplasser gjøres etter "først-til-mølla" når krav til opptak er oppfylt. Opptakskravene og samlinger står beskrevet på siden for studieplan.
  Søkemuligheten fjernes så snart plassene er fylt opp.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Opptak for ledige studieplasser gjøres etter "først-til-mølla" når krav til opptak er oppfylt. Opptakskravene står og informasjon om samlinger står beskrevet på siden for studieplan.
  Søkemuligheten fjernes så snart plassene er fylt opp.

Søknadsfrist 01. juli

Søknadsfrist 01. august

 • Se studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert

Søknadsfrist 15. august

 • Se studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 0 (kurs)
  Studieform: samlingsbasert
  Samlingsdato kurs vår: mandag 11. og tirsdag 12. september

Søknadsperiode 01. oktober - 15. november